— Stillaset øverst var løst, selv om det var 12-14 meter ned til bakkenivå. Vi har også stengt en heissjakt som ikke var sikret. Det samme var tilfelle med noen utvendige grøfter rundt bygget, opplyser inspektør Kurt Halås i Arbeidstilsynets 8.distrikt.

Bygget som er under rehabilitering, har en tid vært under Arbeidstilsynets oppsikt. I går aksjonerte inspektørene, sammen med representanter for Kemneren og det regionale verneombudet for byggfagene, Harry Eide.

«Grisehus»

Foruten mangelfulle sikringstiltak på toppen av det seksetasjers høye bygget, avdekket kontrollen en lang rekke andre kritikkverdige forhold på byggeplassen.

— Toalett- og garderobeforholdene for arbeiderne var under enhver kritikk. Toalettet var et grisehus, sier inspektør Kurt Halås til BT.

Det arbeidet elleve litauere og omtrent like mange nordmenn på bygården i Hans Tanks gate. Det norske firmaet som er hovedansvarlig og har byggherreansvar og et litauisk selskap, som er registrert i Norge, har fått til sammen femten pålegg fra kontrollørene. Kemneren skal også undersøke de kontraktmessige forholdene på arbeidsplassen.

Byggefirmaene har fått frist til i dag med å utbedre de aller mest graverende forholdene, opplyser Halås.

Flere kontroller

— De har fått rimelig korte tidsfrister. Vi må reagere hardt og kontant når vi oppdager forhold som dette. Arbeidsplassene skal være trygge, enten det er nordmenn, svensker eller litauere som jobber der. Følges ikke påleggene opp, blir det sviende dagbøter, varsler Halås.

Arbeidstilsynet i Hordaland og Rogaland har intensivert kontrollen med bygg- og anleggsbransjen den siste tiden. Årsaken er flere fallulykker, også med dødelig utfall, de siste par månedene. For en drøy måned siden mistet en arbeider livet i en fallulykke i forbindelse med et annet byggeprosjekt på Nygårdshøyden. Byggeaktiviteten i de to fylkene har heller aldri vært større.

— Det gir seg dessverre utslag i mangel på både fagfolk og sikringstiltak, sier Halås. Han er også koordinator for en pågående landsomfattende aksjon der fokus nettopp er rettet mot forholdene på byggeplasser.

Også i dag dukker kontrollører fra Arbeidstilsynet, Kemneren og verneombudet fra Fellesforbundet opp på byggeplasser i distriktet.

<b>DÅRLIG SIKRING:</b> Inspektørene fra Arbeidstilsynet og regionalt verneombud Harry Eide (til v.) satte en øyeblikkelig stopper for deler av byggearbeidene i Hans Tanks gate 19 i går. FOTO: TOR HØVIK