Men fortsatt bygges det for lite, mener sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret.

— Med så lav rente og en så god økonomisk situasjon som vi er i nå skal det mye til før vi bygger for mye, sier Senneset.

Derimot, sier han, kan den høye boligbyggingen bremse prisveksten i boligmarkedet.

I fjor ble det satt i gang bygging av 31.608 boliger i Norge. Det er 7,3 prosent mer enn i fjor. Bare i Hordaland startet byggingen av 3760 boliger i fjor, en tredel mer enn året i forveien.

Boligbyggingen er sammen med renten og arbeidsledigheten blant faktorene som har størst innvirkning på boligprisene.

Likevel, sier Senneset, får det trolig ingen alvorlige effekter på boligprisene i Bergen.

— Det er bygget altfor lite i Hordaland gjennom mange år. Boligbyggingen bør ligge på dette nivået i en del år nå.

Senneset tror samtidig prisutviklingen i sentrum av de store norske byene er i ferd med å flate ut. Han sier prisveksten har vært enorm de siste årene, og at det ser ut som markedet er i ferd med å nå toppen.

— Problemet er at dem som bygger ut i byene gjerne bygger litt for dyrt. Det kan bli vanskelig å selge en del av prosjektene.