Byrådet har bestemt seg for å bruke den kommunale forkjøpsretten, når de nå kjøper bygget i Bjørnsons gate 4 for 39 millioner kroner.

— Vi ligger og jakter i boligmarkedet, sier en fornøyd byråd for sosial-, bolig- og områdesatsing, Lisbeth Iversen (KrF), til BT.

Blir kjøpet godkjent av bystyret, mener hun kommunen er et langt steg nærmere å fjerne behovet for å bruke private hospits.

Bygget var i bruk til nettopp hospitsformål inntil nylig.

— Dette er en interessant bygningsmasse med mange boenheter. Det vil bli mange mennesker i samme området, men her er det også store fellesareal og forsamlingslokaler, i tillegg til mulighet for at våre tjenester kan holde til her, sier Iversen.

Trekker inn egne

Bygningen består i dag av 32 boliger, og er på over 1700 kvadratmeter.

— Dette blir et hjem og omsorgsbase for mennesker med spesielle utfordringer. Vi ønsker å etablere en booppfølgingstjeneste i bygget.

I tillegg til å etablere et lite mottaks- og omsorgssenter, skal kommunen flytte LAR-kontoret på Ulriken hit.

— Hvor heldig er det å blande LAR-brukere med det som kan vise seg å være rusmisbrukere i samme bygg?

— Det er en del av diskusjonen som går faglig. Men man mener at det ikke vil bli et problem i en så stor bygningsmasse med ulike innganger, samt tilstedeværelsen av våre egne folk.

En del av dem som flytter inn vil også ha behov for LAR, påpeker hun.

— Det er tydelige signaler fra våre folk og politiet om at mange rusmisbrukere bor på en måte som gjør det vanskelig å nå dem. Dette er spesielt utfordrende dersom det er snakk om en overdose. Etablerer vi en slik boligbase hvor også kommunen bor og har tjenester, vil vi kunne nå og hjelpe flere.

Dekker behov

I forbindelse med rusutfordringene i Nygårdsparken jobber kommunen sammen med politi og helsevesen om å etablere mottakssentre rundt omkring i bydelene. Her skal alle etatene være representerte. Ifølge planene skal det etableres et slikt senter i Årstad bydel i løpet av høsten 2012. Deretter skal et nytt senter være på plass i løpet av våren 2013.

Byrådet har ikke fattet vedtak om at denne bygården blir et slikt senter, men Iversen vil ikke utelukke det.

— Primært kjøper vi nå et stort boligkompleks, men dette har så mye arealer at vi må se hva vi kan fylle det opp med. Fagfolkene våre skal kna dette og finne løsninger. Det vil i så fall bli et mindre mottakssenter, og ikke i størrelsen til Strax-huset for eksempel.

I april skrev BA at kommunen kjøpte en 480 kvm stor leiegård i Statsminister Michelsens vei for 10,7 mill. Også den gangen brukte de den kommunale forkjøpsretten.

— Vi har gjennomført over 300 av de 400 planlagte boligkjøpene våre. Da har vi kommet langt med boligkjøp som skal være i kommunal eie.

En oversikt utarbeidet av kommunen viser at det ble tatt i bruk 117 boliger i årene 2008-2011.

For årene 2012 og 2013 er det satt i gang bygging og bestilling av 183 boliger.

— Dette er en banebrytende utvikling, sier Iversen.