Mjølka blir i hovudsak brukt til medisinske formål.

Juryen som har tildelt prisen meiner produksjonen av fersk og frosen hestemjølk er nyskapande, og kan ha eit internasjonalt potensiale.

Prisen er på 25.000 kroner, og blei delt ut under opninga av fylkestinget i Sogn og Fjordane i går. Som fylkesvinnar går også Bergset vidare til ein nasjonal finale.