– Ulykken har rammet et helt bygdesamfunn der alle kjenner alle, sier ordfører Solfrid Borge i Ullensvang kommune.

Kriseteamet i kommunen består av lege, psykiatrisk sykepleier, en representant for barnevernet, ordfører, prest og politi.

– Vi kommer til å holde åpent så lenge det er behov for oss, sier Borge.

Klokken 22 i går kveld var rundt 15 personer kommet til samfunnshuset.

– Alle ønsker å vite hva som har skjedd og hvordan det går med de skadde. Både skolekamerater og omgangsvenner er til stede.

Ordføreren forteller om en hel bygd i sjokk og lammelse.

– Vi har mistet to som vi ikke har råd til å miste, sier Borge.

I dagene fremover vil hun legge en plan for oppfølgingen av alle de involverte.

– Det viktigste nå er å ta hånd om de som er rammet slik at ingen blir glemt.

I SORG:Bygden samles i dag ved samfunnshuset i Nå. FOTO: ARNE HOFSETH