64 prosent av innbyggerne i Bygde-Norge sier nei til norsk EU-medlemskap. Størst er motstanden i Sogn og Fjordane, blant Senterparti-velgerne og de under 30 år.

71 prosent av innbyggerne i Sogn og Fjordane sier nei til norsk EU-medlemskap. Kun 13 prosent sier ja. Velgerne i Akershus og Oslo er mest EU-vennlige med en ja-andel på 35 prosent

Til sammen sier 46,4 prosent av befolkningen nei til norsk EU-medlemskap. 26,7 prosent mener Norge bør gå inn i EU, viser Nationens Distriktsbarometer.

Blant Høyre-velgerne sier 48 prosent ja til EU, mens i Ap og Venstre sier 34 og 33 prosent ja.

Det klareste nei-partiet er Senterpartiet. 84 prosent av partiets velgere mener Norge ikke bør bli medlem av EU, mens 6 prosent er for EU-medlemskap.

Tallene viser også at de under 30 år er sterkest imot norsk EU-medlemskap. Halvparten av denne gruppa er imot, mens 18 prosent er for.

For eller imot EU? Delta i debatten her.