Bygdedagen starter i gymnastikksalen, med innslag fra kulturlivet på skolen og i bygda ellers. Deretter åpner salgsutstillinger med lokale produkter, kafé og utstillinger fra ulige lokallag og organisajoner.

Salg av det første bindet av Åsanes slektshistorie.

Arrangementet avsluttes med konsert.

Sted: Hordvik

Arrangør: Hordvik bygderåd