I 08.30-tiden onsdag morgen gikk det et steinras på fylkesvei 300 mellom Osa og Ulvik i Ulvik herad. Skolebussen som var på vei fra Osa til Ulvik ble truffet av raset, og en stein ødela frontruten.

Ingen personer ble skadet i raset.

— Bussen er kjørbar, men frontruten er knust og må byttes. Det står bra til med både sjåføren og skoleeleven som var passasjer, men de ble naturlig nok litt rystet da det skjedde, sier Olav Lydvo, avdelingsleder for Tide på Voss.

Sjåføren kunne fortsette til Ulvik. Bussen som ble truffet står nå på verksted på Voss, mens sjåføren har fortsatt å kjøre ruten sin - så langt det er mulig - i en annen buss.

Isolert av raset

Bygden Osa er nå isolert etter at fylkesveien ble stengt etter raset.

— Veien blir ikke åpnet før i morgen. Vi må ha god nok sikt til å komme opp med helikopter, slik at en geolog får sett på og vurdert rasfaren, sier vaktoperatør i Statens vegvesen, Tom Hansen.

Det skal ha gått omtrent én kubikkmeter stein i raset. Veien er ikke fysisk sperret av massene, men stengt på grunn av fare for nye ras.

— Det er såpass høye fjell i området at vi er nødt til å undersøke rasfaren før veien kan åpnes. Raset har gått nesten helt inne ved Osa, som nå er isolert, sier Hansen.

Olav Lydvo i Tide forteller at både ettermiddagstransporten onsdag og morgentransporten torsdag utgår.

— Foreløpig er det de to som er annullert. Vi kjører så langt vi kan, men må snu ved Øydvin og kan ikke betjene Osa. Etter hva jeg har hørt, jobber Ulvik herad med alternativ transport, sier Lydvo.

Har skaffet båttransport

Mona Hellesnes, ordfører i Ulvik, forteller at de har skaffet båtskyss mellom Ulvik og Osa. Båten går fra Ulvik onsdag ettermiddag klokken 16.00 med retur fra Osa torsdag morgen klokken 07.00.

— Ruten vil gå så lenge Osa er isolert, forteller Hellesnes.

Ifølge vegvesenet skal det være mulig å få en geolog til å vurdere rasområdet torsdag formiddag. Det bor 39 personer i Osa.

— Faktisk er det der vi har hatt den mest positive folketallsutviklingen i det siste. Der er det både små barn og skolebarn, og de må vi hjelpe, sier ordføreren.

Sjekk oppdaterte veimeldinger her!

Arne Hofseth
Arne Hofseth