Boligselskapet Ladegårdsgaten 67— 76 AS avgjorde torsdag kveld å selje bygarden til ein pris på 48 millionar kroner. Det betyr at kvar av bebuarane får rundt 1,1 millionar kroner. Avgjersla vart fatta med 28 mot 10 stemmer.

- Me er svært letta og glad for at dette marerittet no har fått ei avslutning, opplyser styreleiar Vigdis Rolland til Bergens Tidende.

Etter den ekstraordinære generalforsamling vert bustadselskapet avvikla for godt, og eit årelangt bustadmareritt vil vere over for aksjonærane i selskapet.

Skaut gullfuglen

I april omtala BT bebuarane Espen Amble og sambuaren sin plan om å selje leilegheita si i Ladegårdsveien, trass i risikoen for utkasting for den nye bebuaren. I byrjinga av mai fekk dei det til, og leilegheita vart seld til skarve 350.000 kroner. Kjøparen var den bergensbaserte advokaten Willy Dalheim.

Les også:

For Dalheim er torsdagens sal svært gode nyheiter. Trekkjer ein frå fellesleiga på 134.000 kroner, kan den nybakte huseigaren sjå ei verdiauke på leilegheita på godt over 600.000 kroner på under to månader.

Dalheim var ikkje klar over avgjersla til styret då Bergens Tidende informerte han om det torsdag kveld. Han ønskte ikkje å kommentere bakgrunnen for det risikofulle kjøpet, men han vedgår at han tenkte gjennom at eit sal kunne bli utgangen for bygarden.

Men den førre eigaren Espen Amble, som selde leiligheita til 350.000, er ikkje bitter.

— Eg er berre glad for å bli ferdig med det heile, seier Amble til Bergens Tidende.

Sa nei i mai

Selskapet fekk inn bodet frå selskapet Protector ved Finn Greve-Isdahl jr. på heile eigedommen i byrjinga i mai, som dei på generalforsamlinga same månaden stemte nei til. Bebuarane meinte då at bodet var for lågt. Men etter å stor misnøgde blant enkelte av aksjonærane avgjorde styret å halde ei ny, ekstraordinær generalforsamling.

Kveldens avgjersle om å selje betyr at alle bebuarane får omtrent 1,1 millionar kroner kvar. Det vil seie ei lik fordeling på kvar aksjonær, uavhengig av kor stor leilegheit ein måtte eige.

– Det er akkurat det same bodet som sist, men no har me fått betre tid til å handsame det. Sist kom bodet svært brått på oss og fristen var altfor kort, sa styreleiar Vigdis Rolland til BT i forkant av møtet.

Les også:

Ifølgje bustadselskapets advokat Jakob Chr. Christensen i advokatfirmaet Kyrre, er planen til kjøparen, Greve-Isdahl jr, å rehabilitere heile bygarden og drive med utleige.

– Fantastisk tomt

– Deler av bygarden er i svært dårleg forfatning. Det må gjerast nokre grep umiddelbart, seier Christensen til BA.no.

– Samtidig er det ein fantastisk tomt. Den ligg kjempebra til og er ein god moglegheit til dei rette folka, held han fram.

Bustadselskapet som no vert avvikla består av rundt 50 personar fordelt på 38 bueiningar. Sommaren i 2009 måtte 15 av leiligheitane fråflyttast grunna rasfare. Setningsskadar på opptil 30 centimeter gjorde det umogleg for bebuarane å bli verande. Dette skapte ein dominoeffekt for resten av bebuarane, som har enda opp med milliongjeld.

I mars i fjor skreiv også BT at dei rasfarlege bygningane i Ladegårdsgaten måtte rivast i det eine Bybanetrasévalet til Åsane. Dette kunne gjere tomten til dei uheldige bebuarane svært verdifull. Dette skal ifølge styreleiar Rolland vere del av grunnen til at styret på generalforsamlinga i mai først stemte nei.

PEN VINST: Advokat Willy Dalheim kjøpte ein av bustadane i bygarden for snaut to månader siden. Han tener i overkant av 600.000 kroner på salet.
Vegar Valde (arkiv)
Det vart torsdag kveld avholdt eit ekstraordinært styremøte i bustadselskapet i samband med salet.
Jonas Sætre