Nyutnevnt preses og ledende biskop i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, ønsker seg større takhøyde for det nyreligiøse i Kirken.

— Jeg tror på Snåsamannens evner, sier hun.

Biskop Helga Haugland Byfuglien (60) ble i statsråd fredag utnevnt som landets første permanente preses, og dermed leder for alle landets biskoper.

Engler og evner

Kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) fremhevet etter utnevnelsen Haugland Byfugliens brede erfaring fra ulike kirkelige organer, og hennes evner til å samarbeide og til å oppnå tillit.

Haugland Byfuglien sier endringer i folks religiøsitet som noe Kirken må ta på alvor fremover.

— En av de store utfordringene er at mange i dag uttrykker at de har et åndelig behov, men at de ikke uten videre finner svar i den etablerte kirken, sier hun til NTB.

Hun viser til debatten rundt prinsesse Märthas engleskole og Snåsamannens evner som saker som har utfordret Kirken.

Tror på Snåsamannen

— Kirken må jobbe mer med å både lytte og åpne opp for disse erfaringene. Dette kan for eksempel handle om å gi rom for et større mangfold av fromhetsliv enn vi tradisjonelt har hatt i vår kirke, med for eksempel mer stillhet og meditasjon, sier hun.

— Hva er ditt personlige syn på fenomener som Snåsamannen og Märthas engler?

— Jeg har akkurat begynt å lese boken om Snåsamannen, og jeg tror at mennesker som ham kan ha gaver som vi ikke kan forklare vitenskapelig, men som er erfart av veldig mange mennesker. Han sier jo selv at han opplever seg som et redskap for Gud, sier Haugland Byfuglien.

— Når det gjelder engler, så har jeg veldig stor respekt for menneskers erfaringer. Det mange beskriver som engler, har jeg nok tenkt og erfart handler om et gudsnærvær, og at det ikke er så lett å skille hva man legger i dette.

Religionen står sterkere

— Jeg mener disse tingene er et uttrykk for at det å nærme seg livet ut fra en rasjonell og fornuftig tankegang, som jo står så sterkt i vår kultur, ikke gir svar på menneskers lengsel etter mening, sier hun.

Hun mener religionen og religiøsiteten står mye sterkere i dag enn for bare ti år siden.

— Den gangen var det nok mange som tenkte at religion var ut, sier hun.

Bispemøtes innstilling av Helga Haugland Byfuglien som eneste kandidat til preses tidligere i år skapte kontrovers fordi Bispemøtet ikke innfridde statens krav til flere nominerte kandidater.

Kirkeminister Rigmor Aasrud sier hun ikke lenger er opptatt av den problemstillingen i denne saken, siden Haugland Byfuglien har så bred oppslutning i alle de kirkelige organene.

Utnevnt i ekspressfart

Haugland Byfuglien skal innsettes under en større seremoni i Nidarosdomen i oktober, og vil samtidig slutte som biskop i Borg bispedømme.

Utnevnelsen har skjedd i rekordfart, skriver Vårt Land. Kirken ønsket selv Byfuglien som preses, men normalt går det flere uker fra denne prosessen avsluttes og til selve utnevnelsen. I dette tilfellet har det bare gått én uke, skriver avisen.

Byfuglien ble utdannet som prest i 1976 og ordinert i 1981. Siden har hun vært kapellan og stiftskapellan, og senere assisterende generalsekretær og deretter generalsekretær i Norges KFUK/M. Hun har fra 2005 vært biskop i Borg bispedømme.