Folk i smauene ved nedre Fløibanestasjon har hatt nærkontakt med brosetterne de siste årene. Med møysommelig håndarbeid, men megen trivsel, har steinmennene arbeidet seg gjennom og ut fra Bernhard Meyers vei, Nedre og Øvre Fjellsmau. Nå har de lagt den siste hånd på verket som ble planlagt hos firmaet Instanes A/S.

— Det ser ut som om det alltid har sett slik ut, sier den kommunale veisjef, Anita Kristiansen, fornøyd. Det er da også litt av poenget. Dette er ikke noen representasjonsgater og -plasser, dette er bergensernes hverdagsgulv. Og ikke helt få turisters fotomotiv, må føyes til. Sjefingeniør Ove Bjørkhaug tar oss med rundt et hjørne og peker på en uanselig stripe gategrunn.

Grus, asfalt, brostein

— Her var det først grus og siden asfalt, men huseieren bad om brostein. Og det fikk han. Man kan med andre ord ønske seg. Det er det nok mange bergensere som også gjør, for meget vil ha mer. Vi er svært glad for alt som er gjort, men det får oss jo til bedre å se det som ikke er gjort.

Men så er det dette med pengene, da.

— Det vesentligste av det som hittil er gjort, er gjort med Husbank-midler - der har vi fått miljøtilskudd med ca. 80 prosent av prosjektets kostende, sier byråd Nils Arild Johnsen.

— Men nå har vi bare midler til det vi holder på med på Nedre Nygård, og så et prosjekt på klosteret, sier Bjørkhaug.

— Vi håper vi kan få glede av det såkalte Bergensprogrammet, men der er det foreløpig diskusjoner om prioriteringer og klausuler; ingenting er helt avgjort i så måte ennå, sier Kristiansen. - Vi arbeider imidlertid for å få inn i programmet mer enn bare biltraseene.

De prosjektene som er fullførte, har kostet knappe 3 millioner kroner.

- Mye for pengene

– Vi har fått mye for pengene, slår byråden fast og kalkulerer raskt i hodet hva veier ellers koster.

Dessuten har de fått positive tilbakemeldinger fra mange hold. Beboere langs de istandsatte smitt og smau, bergensere i sin alminnelighet og også folk fra andre kanter av landet setter pris på arbeidet som er gjort. Selv om resultatet ser ut som om det alltid har sett slik ut. Eller kanskje rettere: Slik alle mener og synes Bergens gamle strøk skal se ut.

FORNØYDE: Beboere og andre bergensere er fornøyde med arbeidet som er gjort i smauene på Fjellsiden. «Andre bergensere» inkluderer så avgjort byråd Nils Arild Johnsen, kommunens veisjef Anita Kristiansen og sjefingeniør Ove Bjørkhaug.
FOTO: ARNE NILSEN