• Har du bilder fra dengang Åsane var på landet? I så fall vil vi gjerne høre fra deg.

I dag er Åsane en av bydelene i Bergen, men slik har det ikke alltid vært. Bare for noen tiår siden var Åsane mer ”land” enn det er i dag. Åsane ble utskilt fra Hamre som egen kommune i 1904. På denne tiden var det en hel del bergensere som reiste til Åsane for å være ”på landet” om sommeren.

Slektshistorien fra Åsane

I disse dager arbeides det intenst med å få ferdig bind II av det lokalhistoriske verket om Åsane. Første bind, Åsane i fortid og nåtid, kom ut i oktober 2007. Nå er det slektshistorien fra Åsane som skrives. I slektshistoriebindene vil det også komme med opplysninger om de familiene som bygde seg hytter i bydelen fra første verdenskrig og fremover til1950 og 1960-tallet.

Det første bindet av slektshistorien skal utgis i oktober i år. Dette bindet vil omfatte gårdene fra Tellevik og Hordvik i nord til Breistein og Brurås i sør. Det kan tenkes at nettopp ditt bilde fra den gang Åsane var på landet kan brukes i slektshistoriebindene!

Fjordabåten førte til at byfolkene reiste til Åsane

Fra rundt 1900, da fjordabåtane gjorde sitt inntog til bygdene rundt Bergen, var det mange bergensere som leide seg inn på gårdene i Åsane om somrene. Gårder med lett tilgang til sjøen var de mest populære.

Bergenserne som reiste til Åsane om sommeren, var ikke en ensartet gruppe. Det var de som hadde slekt og bekjente i Åsane, men også kjøpmenn og andre bedrestilte bergensere. Nær sagt alle i Åsane hadde ”sine” byfolk. Når ferietiden kom, overtok byfolkene gjerne bestestuen mens folket selv flyttet på loft og i kjeller – selv låven måtte av og til tas i bruk som soveplass for gårdsfolket.

Tross dette forteller eldre åsabuer at det var svært kjekt å ha byfolk hos seg. En ekstra leiekrone var det også å tjene. Byfolkene kunne bidra med litt hjelp i slåtten, noe som kom godt med. Dessuten ble det salg av egne jordbruksprodukter til byfolkene. Det utviklet seg gjerne et spesielt vennskap mellom by og land i denne tiden. I mellomkrigstiden og under krigen var det mange som fikk kjøpe seg en hyttetomt. En rekke hytter ble derfor bygget i Åsane. Da krigen kom i 1940, var det spesielt mange som fant veien til gårdene ute i Åsane.

Bilder av byfolk i Åsane

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd har lenge arbeidet med å samle inn gamle bilder fra Åsane. Noen slike bilder blir brukt i det lokalhistoriske verket om Åsane. Vi ser at vi i vår samling har relativt få bilder av byfolk i Åsane den gang Åsane var på landet, dette er noe vi gjerne vil rette på.

Vi regner med at det er mange bergensere som har bilder fra slike landbesøk. Vi henvender oss derfor til bergensere som har bodd på landet i Åsane. Har dere slike bilder – vil vi være takknemlige for å få kopiert bilder som kan ha allmenn interesse. Vi er interessert i det meste av bilder, men vi er spesielt interessert i bilder som viser motiv fra hytter, gårder, landskap, arbeidsliv og personer.

Har du bilder fra landlivet i Åsane?

Ta gjerne kontakt med Åsane Historielag på epost: aasane.historielag@broadpark.no eller med Åsane bygdeboknemnd på epost: marie.fossen@hotmail.com eller Marie Fossen på telefon 55 25 77 67

Brannformann Davidsens familie på landet i Åsane

Grete Fjeldtvedt i Sandviken har lånt oss et bilde fra tidlig på 1950-tallet som viser byfolk på landet i Åsane. Bildet viser gårdbruker Konrad Hordvik (1901-1980), hans kone Karina Hordvik f. Almås (1898-1975) og sønnen Magnus Hordvik (f. 1934) som har fått slåttehjelp av byfolk og familie.

Grete Fjeldtvedts mor, Dagmar Hestdal, forteller at hennes far, brannformann Henrik Johan Davidsen (1879-1952), var en av de siste som stelte med hestene i Bergen brannvesen. I årene etter første verdenskrig bodde familien Davidsen om sommeren på loftet hos Konrads far, Mons Knutsen Hordvik (1870-1945). Den gang var det ikke vei rundt Eidsvågneset — den kom først i 1930. Bagasjen familien skulle ha med seg på landet, ble kjørt med hest og vogn over Munkebotten og helt utover til Hordvik. Senere bygget familien hytte i Hordvikhavn. Også to andre av Henriks søsken hadde hytter i Hordvik. Det var broren Birger Lorentsius Davidsen (1889-1970) og søsteren Barbra Oline Sundsbak f. Davidsen (1892-1989).

Hvem er på bildet?

Vi har navn på alle personene på bildet, med unntak av to av ungene. På bildet ser vi: nr.1. Grete Fjeldtvedt f. Hestdal, 2. Knut Hordvik (f. 1949) og 3. Ingebjørg Hordvik (f. 1945) (nr. 2 og 3 er barn av Ida og Kristen Gerhard Hordvik) nr. 4 gårdbruker Konrad Hordvik (1901-1980), nr. 5 hans søster Margit Ingebjørg Bjordal f.Hordvik (f. 1912-1995), nr. 6 NN barn, nr. 7 hans svigerinne Ida Hordvik f. Ones (f. 1918 i Alversund, gm. Kristen Gerhard Hordvik (1916-1976), nr. 8. NN gutt Magnar??, nr. 9 Magnus Hordvik (f. 1934), nr. 10 Karina Hordvik (f. Almås f. 1898-1975 Konrads kone).

Er det noen som gjenkjenner de to ukjente? Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen

Bidragsytere har foruten Grete Fjeldtvedt, vært Erling Hordvik og Kenneth Bratland

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Flyfoto fra Hordvik på 1960-tallet

Åsane Historielag om Midtre Hordvik

Besøk Åsane Historielag

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Ukens ukjente bilder

Hordvikbygda

Åsane – kontrastenes bydel

Samler Åsane i bilder