Det samme er situasjonen i Oslofjorden, og Oslo kommune vurderer nå å gå til sak mot tyske PCB-produsenten Bayer.

Oppryddingen av fjordbassengene vil bli svært kostbare. Men det finnes ikke penger til å fjerne giftene, som har gjort visse fiskearter og skalldyr uspiselige i de to fjordene.

Advokater satt på saken

Onsdag sendte fylkesmannen i Hordaland ut en pressemelding om den alvorlige tilstanden i Byfjorden i Bergen, men kun utarbeidelse av en tiltaksplan for opprydding av miljøgiftene i Byfjorden blir lovet innen 1. oktober neste år,ifølge meldingen.

Den alvorlige fjordforuensningen ble tatt opp i programmet Rikets Tilstand på TV 2 onsdag kveld. Ifølge programmet vurderer advokater hvor store muligheten er for å vinne frem mot det mulitinasjonale konsernet Bayer, som har spredd den farlige miljøgiften PCB gjennom sine produkter, blant annet maling.

Gift virvles opp fra bunnen

PCB ligger lagret i sedimentene på bunnen i Oslofjorden og Byfjorden i Bergen, de to fjordene som Statens forurensningstilsyn (SFT) i et brev 4. august omtaler som særlig tungt belastet med den kreftfremkallende miljøgifren PCB.

— Problemene blir forsterket i Byfjorden på grunn av stor skipstrafikk. Det hvirvles opp bunnslam som sprer miljøgiftene PCB, kvikksølv og PAH i vannet i fjorden, skriver SFT i brevet til Bergen kommune.

PCB-veien gjennom næringskjeden er kort til skalldyr og fisk. Det er derfor innført omsetningsforbud for ål og fiskelever i Byfjorden. I deler av Grimstadfjorden er det omsetningsforbud for all fisk og skalldyr.

Tiltaksplan i Bergen

Samtidig med at Oslo kommune vurderer PCB-rettsak mot giganten Bayer, for å få tyske penger inn i den kostbare oppryddingen i Oslofjorden, sender fylkesmannen i Hordaland brev om tilstanden i Byfjorden: ýBergen er en av 11 norske havner der sedimentene har en forurensingsgrad ( av kreftfremkallende PCB og PAH red. anm.) som SFT vurderer som så alvorlig at de har varslet om at miljøtiltak må iverkssettes, skriver fylkesmannen.