– Det er algevekst vi er vitne til og disse fenomenene er stadig tilbakevendende, sier soneleder Jarle Birkeland i Grønn etat.

– Vi har bedt Universitetet i Bergen å ta prøver av vannet, og når resultatet foreligger, vet vi mer hvilke algetype vi har med å gjøre, sier han.

Smålungeren er plaget av både saltvannsinntrengning fra Store Lunge-gårdsvann og til tider illeluktende brakkvann som kommer til overflaten. Denne gang lukter det ikke av vannet og sannsynligvis er algene ufarlige, men det får vi først svar på om noen dager. Selv om noen kanskje synes det tar seg flott ut med ytterligere en grønn lunge i byen, er det ikke slik vi ønsker å se Smålungeren.Tidligere har det vært diskutert å tilføre ferskvann i store mengder, men et slikt tiltak vil bare hjelpe en kort peri-ode.

GRØNT SOM GRESS: Vannet i Smålungeren sliter med alger.
Rune Berentsen
GRØNN LUNGE? Så irrgrønn har vi aldri sett Smålungeren før. Bildet er tatt fredag, men fortsatt holder vannet en skarp grønnfarge.
Pål Bentdal
DILLEMMA: Er det vannet eller gresset som er grønnere på den andre siden?
Rune Berentsen