TOR KRISTIANSEN

— Vi er her for å hjelpe og må bare finne oss i telefonstorm når alt er kaotisk, sier telefonvakt Geir Helleseth. I går kunne han puste ut noen timer på vakt da det slutte å dryppe fra himmelen.

Natt til i går var det overvann som fikk telefonlinjene til Vaktsentralen til å gløde. Denne gang taklet veiene i Bergen den verste nedbøren. Det var særlig Hardanger som merket problemene.

900 personer ringte Vaktsentralen for vann og avløp den dagen Giardia-epidemien ble kjent i Bergen. Alle ville vite hvor de fikk vann fra. Det første snøfallet utløste ny telefonstorm. Da regnet flommet like etter noen dager med snø rett før jul, ringte 150 personer i løpet av noen morgentimer.

— Når krisene inntreffer må vi bare legge alt annet til side, sier Svein Wallem. Vi har fulgt han og kollega Håkon Fasting på jobb noen morgentimer. Når det kommer mer vann enn selv sindige bergensere kan takle, opplever mange det utrolig verdifullt å ha et sted å ringe for å få hjelp i nød mot vannmassene.

Alarmtelefon

Vaktsentralen er også alarmtelefon for vei, strøing, brøyting og kommunale bygg. Skjer det et eller annet, kan enhver innbygger ringe Vaktsentralen på telefon 55291110. Sentralen er alltid betjent. Seks menn og en kvinnelig vikar går i fast turnus.

— Folk forstår oss i krisetider og er rimelig korte, forsikrer Svein Wallem. Alarmen går. Svein Wallem sjekker raskt og beholder roen. Jordalen vannanlegg er ute av drift. Her er varslet og kontrollert stans som ikke skal få store innvirkninger på vannforsyningen

All vannforsyning i Bergen overvåkes kontinuerlig fra Vaktsentralen. 646 kubikkmeter vann går i øyeblikket ut fra bassenget i Fløyfjellet. På datamaskinen er det mulig å følge vannstrømmene inn og ut av samtlige basseng.

— Vi hadde bare to telefonlinjer og radioforbindelse da jeg begynte i 1977. Nå har vi 20 telefonlinjer og langt bedre dataverktøy, opplyser Svein Wallem. Han trives godt i vaktrommet i Møllendalsveien med utsikt til båthavnen i Store Lungegårdsvann. Da det var snakk om utsikt til gravplassen nektet han plent. Midt oppe i alle klagene må det være noe hyggelig å feste blikket på i ledige stunder.

Viktigste instans

Vaktsentralen er en av Bergen kommunes viktigste overvåkingsinstanser. 100 kommunale innbruddsalarmer og 50 ulike heiser er også tilkoblet. Trenger noen plutselig en tolk, så ordner Vaktsentralen også det, siden sentralen likevel er bemannet døgnet rundt.

— Klager mange på småting?

— Noen ganger hadde det vært enklere at folk fjernet løvet som dekker en rist, selv, i stedet for å be oss gjør det. Folk aksepterer ikke så mange problemer som før, mener Svein Wallem.