«Traktøren», Willis, Hotell Norge og Grand. I en årrekke var det hva Bergen kunne by på av uteserveringer. Sent på 80-tallet og tidlig på 90-tallet kom tilskudd i form av steder som Logehaven, Dickens, Kafé Kippers på Verftet, Zachariasbryggen og nåværende På Folkemunne.

Så kom røykeloven. I dag har byen drøyt 100 uteserveringer med skjenkerett.

Påvirker byutviklingen

— Økningen i antall uteserveringer er like mye en generell tendens i tiden som et resultat av røykeloven, mener Peder Hammersan ved Oslo Arkitekthøgskoles institutt for urbanisme.

— Vi ser at det indre rom i økende grad smelter sammen med gaterommet. Det gjelder både butikker, kafeer og privatlivet vårt. Vi bruker byen på en annen måte enn før. Kort sagt handler det om at vi i økende grad spiser, drikker og treffer venner ute i stedet for hjemme. Dette er selvsagt kjedet sammen med kommersielle interesser. Tendensen gjenspeiles i ekstrem grad i en by som New York, der det bor masse mennesker som rett og slett ikke har kjøkken hjemme, men spiser all maten ute.

For Norges del tror Hammersan at endringen i livsstil også skyldes påvirkning fra innvandrernes kafékultur.

— Hvilke konsekvenser har dette for byen og byutviklingen?

— Det fører oss inn i det man kan kalle byens tredje utviklingsstadium. Før lå byens tyngdepunkt i sentrum, på torget. Da shoppingsentrene dukket opp, ble tyngdepunktet flyttet dit. Nå ser vi at boligområdene, bydelene og rommene mellom tas i bruk på en helt annen måte, blant annet som arena for kafé- og uteliv, fastslår Hammersan.

Fryktet et plaststolhelvete

Slik påvirket vårt felles byrom, og slik påvirkes vi. Ikke rart at BTs kulturredaktør Jan Nyberg i en kommentarartikkel uttrykte frykt for det han kalte «et plaststolhelvete. »

Vi bestemte oss for å sjekke situasjonen, og tok en runde til et skjønnsomt utvalg steder. Vi har lagt vekt på eksteriøret, stolene især, men har også tatt med andre faktorer, som beliggenhet og om stedet tilbyr ly for vind og regn og mulighet for å holde varmen.

Juryen har bestått av designer Bente Irminger i Fuggibaggi Design AS, professor og designer Dave Vikøren i Circus og Jan Nyberg, som i tillegg sitt virke som kulturredaktør har stor kompetanse som kafésitter.

Utenom vinneren, har juryen konsentrert vurderingen om kafeens stoler. Det var påfallende at det selvoppnevnte stolpolitiet ikke fant en eneste original, norsk stol på sin runde.

Dessuten har vi latt en gjest på hvert sted begrunne hvorfor de valgte akkurat dette stedet.

ROMANTISK I BAKHAGEN: Den som foretrekker en litt mer rustikk stil, kan ta turen til World Trade Center i Kong Oscarsgate.
MARITA AAREKOL
VAKKER VINNER: Bedre kan det ikke bli en sommerdag i Bergen, slår BTs testpanel fast. FOTO: MARITA AAREKOL