Da politiet 10. januar i år slo til mot narkotikamiljøet i Nygårdsparken, ble det starten på en flere uker lang "uroaksjon". Den var et ledd i kampen for å fjerne Nygårdsparken som en etablert, åpen russcene.

I det siste nummeret til gatemagasinet Megafon kommer det frem at narkotikaselgere nå flytter seg fra Nygårdsparken til andre steder i Bergen.

— Etter at Bybanen kom, drar flere og flere dopselgere ut i bydelene for å selge stoffet sitt der, forteller en kilde i rusmiljøet til magasinet.

Øker på Nesttun

Statistikk fra politiet tyder på at han har et poeng. Antallet narkotika- og vinningssaker har økt enkelte steder langs bybanetraseen siden åpningen sommeren 2010.

Morten Ørn, stasjonssjef ved Bergen Sør politistasjon, mener narkotikatallene alene ikke gir noe godt bilde av den reelle situasjonen, siden tallene ofte svinger i takt med politiets prioriteringer. Andelen lovbrudd generelt har likevel blitt større.

— Det er holdepunkter for å si at lovbruddene sentraliseres langs bybanetraseen, fra Nesttun og ned mot sentrum. Bybanen har gjort det lettere å bevege seg til og fra bydelene, og bidratt til å gjøre for eksempel Nesttun mer urbanisert, sier Ørn.

Nesttun har skilt seg spesielt ut i negativ retning på krimstatistikken siden bybaneetableringen. Også på hop har det vært en liten økning:

— For to år siden skjedde én av fem vinningssaker i vårt område på og rundt Nesttun. I dag er én av fire saker i området. Dette, og økningen i antallet politioppdrag, gir grunnlag for å si at etableringen av Bybanen er ett av elementene som har medført økt kriminalitet her, sier Ørn.

Drar til Danmarks plass

Tommy Sekkingstad i Securitas er områdeleder for Bybanen. Han sier de merket endringer i trafikken etter politiets aksjoner i Nygårdsparken.

— Da begynte de narkomane å trekke seg bort fra parken, og spredde seg i byen, sier Sekkingstad.

Tidligere så vekterne på Bybanen ferdsel fra Nygård og Florida og inn mot Nonneseter og Byparken.

— Det vi nå ser er en tendens til er at de drar motsatt vei, fra Nygård mot Danmarks plass.

I disse dager får Securitas forespørsler om å øke bemanningen rundt bedrifter på Danmarks plass.

— Flere har merket økt uønsket aktivitet, forteller Sekkingstad.

Dealer på stoppet

Senterleder Trude Løvaas på Sletten senter sier de har merket en økt forekomst av uheldige episoder.

— Dette er todelt. For vår del er det positivt med Bybanen. Den stopper ved inngangspartiet vårt, og vi får flere kunder. Samtidig kommer det flere uønskede personer, for eksempel narkomane som selger stoff.

Løvaas presiserer at det ikke skjer inne på området deres.

— De er flinke til å holde seg innenfor stoppet, på kommunal grunn. Da er det lite vi kan gjøre med det.

Senterlederen sier de har opplevd en stor økning i dopsalget på bybanestoppet etter politiets aksjoner i Nygårdsparken i vinter.

— Det har helt klart eskalert. Det er ikke bare snakk om ungdommer, men også pent kledde 40-åringer.

— Hvordan ser dere at det er narkotikasalg?

— Når man har jobbet en del år på et sted, så kjenner man igjen gjengangerne. De gjør det ikke veldig åpenlyst, men man kan se at man drar frem tabletter og lignende, og penger skifter fort hender. Det er ikke bra i det hele tatt, sier Løvaas.

Senterleder Tone Haugland på Nesttunsenteret har de samme erfaringene.

— Vi har hatt en gledelig økning i antall kunder etter at Bybanen kom. Men så henger det seg på noen uønskede elementer. Narkotikasalg skjer overalt, enten vi liker det eller ei. Vi har det her også, men med godt vakthold så har vi god kontroll inne på senteret, sier Haugland, og påpeker at de har økt vaktholdet.

Hun vet ikke om det har vært en økning av uønskede hendelser etter politiaksjonene i Nygårdsparken.

— Økningen kom med Bybanen. Det har ikke vært noen eksplosjon etter parkaksjonene, sier hun.

MER KRIM: Politibetjentene Tone Breivik og Kjartan Hagen på Nesttun har gjort flere narkotikabeslag etter at Bybanen kom.
VEGAR VALDE