Det er byens historiske samling av ikke mindre enn 50.000 mynter, sedler og medaljer vi snakker om. I sannhet en kulturskatt. Siste utstilling ble tatt ned i årsskiftet 1964-65. Siden har ingen fått se den verdifulle samlingen.

— Kronisk underbemanning førte til at samlingen i økende grad ble stemoderlig behandlet, innrømmer professor Henrik von Achen ved Bergen Museums avdeling for kulturstudier og kunsthistorie. Han har grepet tak i problemet og i første omgang laget en historisk oversikt over mynt- og medaljesamlingen.

Historiske godbiter

Den store samlingen tilhører i dag Historisk Museum ved Universitetet i Bergen. Samlingen er en åpenbaring av historiske godbiter. Her er en gullmynt fra Jesu tid, mynter fra gullskatten i Bergen, en tripolitansk kobbermynt, en tunisisk sølvmynt og en seddel fra første år i den franske republikkens historie, 1792.

Glimt inn i denne spesielle samlingen skjerper interessen for historien. Hva var det egentlig som skjedde disse dagene da myntene og sedlene forelå? Vi dras umiddelbart mot historiens kilder.

I samlingen finnes en riksbankskilling fra 1814 utgitt av landets midlertidige riksbank. Her er blå 5-kroneseddel og gul 10-kroneseddel utgitt i Bergen under krigen. Mange tyske sedler finner vi også, sedler på opp til en million mark under den kraftigste inflasjonen.

— Vi prøver å råde bot på flere tiårs glemsel, opplyser Henrik von Achen. Han har valgt å tenke på samlingen under evighetens synsvinkel. Først og fremst vil han sikre at mynter, sedler og medaljer tas skikkelig vare på og ikke ødelegges av tidens tann.

Stort potensial

Mynt- og medaljesamlingen i Bergen er en av landets store samlinger. Den har en betydning som ennå ikke er realisert. Hvor viktig den er, gjenstår å se. Henrik von Achen aner at den har et stort potensial.

I samlingen finner vi Ludvig 15. kroningsmedalje. Ludvig 16. medalje er spesiell med portrett av ham selv på den ene siden og av hans kone Marie-Antoinette på den andre. Museet har Joseph Hayden-medaljen fra 1800, pavens medalje, Kristofer Lehmkuhls storkors av St. Olav og flere akademikeres medaljer. For når de store vitenskapsmenn skulle feires før i tiden var nettopp medaljen særdeles viktig.

— Hvordan kan en så unik samling bare bli liggende og støve ned?

— Ressursene er knappe og vi har vært særdeles få over flere år. Eneste utvei er å gjøre så godt vi kan, sier Henrik von Achen som selv først konsentrerte seg om kirkesamlingen og fikk den presentabel.

Nå vil han gripe tak i medaljesamlingen for å gjøre noe ut av den. Det er på dette feltet han selv har innsikt.

— En temautstilling kan være aktuelt i første omgang, opplyser Henrik von Achen. Han vil gi medaljene en stemme og først presentere dem når det kan gjøres så godt at de kan tale til publikum.

MEDALJEKUNST: Portrettkunsten er tydelig på denne medaljen av Gustav Adolf fra 1631. Han var den store helt som seiret over de vantro da keiserens tropper ble slått ved Breitenfeld.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG
ELDSTE MYNTER: Denne sølvmynten og gullmynten kan ha vært i omløp på Jesu tid. Augustus var keiser ved Jesu fødsel og Tiberius ved hans død. Tittelen Pontifex Maximus er ennå pavens tittel.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG
FREM I LYSET: Professor Henrik von Achen tar ut et brett medaljer fra Ludvig 16. tid. Han vil bringe dem frem i lyset.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG
ORDEN: Storkorset av St. Olav som Kristofer Lehmkuhl fikk.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG
HISTORISK: Portrettene av Ludvig 16. og hans Marie-Antoinette.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG