Bergens Tidende evaluerte Høyrebyrådets innsats i torsdag 16. august. BT legger til grunn en vag tiltredelseserklæring som H, KrF og V utformet 2 månder etter valget i 2003 – og hvor mange av valgløftene var tonet kraftig ned.

Men til tross for vage målsetninger satt for 4 år siden har ikke byrådet innfridd.

Jeg kan bare konstatere:

i) at byrådet ikke når full barnehagedekning

ii) at biltrafikken eksploderer og at byrådet ikke har noen løsninger på trafikkproblemene

iii) at til tross for betydelig mer inntekter er ikke eldreomsorgen styrket.

iv) at byrådet bruker minst ressurser per skoleelev av alle storbyene i Norge.

v) at byen forfaller pga manglende vedlikehold

Det er mulig at byrådet er fornøyd med sin egen innsats, men det kan umulig bergenserne være.

BT gir byrådet godkjent for å ha fått kommunen økonomisk på fote. Det er merkelig, ettersom det ikke er byrådet som har stått for de viktigste økonomiske endringene.

Det er et faktum at de enorme overføringer fra den rødgrønne regjeringen, langt større skatteinnteketer fordi flere er i arbeid og at vi fikk beholde selskapskatten – er hovedårsakene til at Bergen har fått orden på økonomien.

Bergen har fortsatt mange utfordringer, men samtidig mange muligheter. Dagens Høyrebyråd verken kan eller vil bruke mulighetene. Vi både og kan vil.

Terje Ohnstad (Ap), byrådslederkandidat