Lille Lungegårdsvann er atter en gang farget grønt. Årsaken er ikke, som den romantiske bergenser kanskje kunne ønske, at vannet speiler gresset det er omkranset med. De skyldige er nemlig alger.

Rettere sagt skyldes fargen tykke lag med marine sedimenter på bunnen. Det fører til at det dannes næringssalter, som igjen fører til oppblomstring av blågrønnalger.

I vår satt Bergen Kommune i gang et forsøk på å bekjempe forekomsten av blågrønnalger, men det kan se ut til at det hittil har vært fånyttes. Som regel har bakterienivået vært lavt, og algene er ikke giftige.

Vent på regn og kulde

Algeproblemene har eksistert i lenger tid. Spesielt i sommermånedene og i lengre perioder uten nedbør farges vannet grønt.

Når høsten kommer for alvor og det blir både våtere og kaldere, vil nok vannet finne tilbake til en litt mindre intens grønnfarge.

Ørret til byen?

Førsteamanuensis ved Institutt for biologi, Tom Olav Klepaker og professor emeritus ved samme institutt, Petter Larsson lanserte tildligere i år en plan for å redde Smålungeren.

De la frem et forslag om å plassere ørret i vannet. Det innebærer også å gjøre Smålungeren om til ferskvann, ved for eksempel å legge et rør fra Starefossen til sentrum.