Forslaget til nytt inntektssystem gir Bergen flere hundre millioner kroner mer å rutte med. Neste år kan gevinsten bli mellom 193 og 351 millioner kroner, avhengig av hvilken modell stortingsflertallet lander på.

I flere av omegnskommuner er situasjon en helt annen:

Lindås: Oppsigelser?

— Jeg kan ikke utelukke oppsigelser, sier Tove Brandvik (Ap), ordfører i Lindås.

For andre år på rad må den største kommunen i Nordhordland kutte 20 millioner kroner.

Nyordningen med selskapsskatt til kommunene, samt ny inntektsfordeling, slår uheldig ut for Lindås, selv om kommunen huser mer enn halve Mongstad.

Noen ny runde med skolenedleggelser er ikke aktuelt, sier Brandvik. - Vi har ikke annet å gjøre enn å kutte videre i administrasjonen, i pleie og omsorg og i skoletilbudet, sier ordføreren.

Austevoll: Vanskelig

— Situasjonen er ekstremt vanskelig, sier ordfører Helge André Njåstad (Frp). Austevoll sliter allerede med et oppsamlet underskudd på 35 millioner kroner og vil trolig få et ny smell på 5-6 millioner i år.

I 2005-budsjettet, som rådmannen legger frem mandag, vil det mangle 10 millioner kroner. Fra før har politikerne fått på bordet et forslag om å redusere tallet på sykehjemsplasser fra 52 til 32. Et helt sykehjem skal bort.

— Hvis ikke vi klarer å styrke hjemmeomsorgen samtidig, er det ikke aktuelt. Men vi vil klare å drive eldreomsorgen rimeligere med færre institusjonsplasser, sier Njåstad.

Sund: Verste på mange år

I løpet av noen korte måneder har politikerne i samarbeid med kommunens mellomledere og fagforbund snudd opp ned på Sund kommune og foreslått over 11 millioner kroner i innsparinger for neste år.

Likevel mangler ordfører Albrigt Sangolt (H) 1,5 millioner for å få 2005-budsjettet til å gå opp.

— I år måtte vi spare inn 13 millioner kroner. Så langt jeg kan huske, har aldri gapet vært så stort, sier Sangolt til Bergens Tidende.

Sund har bak seg to år med underskudd, og vil i år få en minus på åtte millioner kroner. Siste halvannet år er 30 årsverk fjernet. Likevel er problemene store.

Sangolt regner med at pleie og omsorg og kirken må ta de siste kuttene.

Os: Jobben er gjort

Frp-ordfører Terje Søviknes i Os frykter ikke budsjetthøsten. Et kutt på 7,3 millioner kroner er «veldig håndterbart.»

— Nå ser vi effekten av de tøffe omstillingene Os var gjennom i 2000 og 2001. Takket være at vi tok så mye den gang, slipper vi de problemene mange andre kommuner står overfor nå, sier Søviknes.

Askøy: Minus 31 millioner

Askøy kommune mangler 31 millioner kroner for å få 2005-budsjettet i balanse.

— Her blir det tøffe kutt. Jeg vil ikke utelukke at vi må legge ned skoler og redusere tilbudet til pleietrengende. Tallet på kommunalt ansatte må ned., sa Aps Øystein Holmelid til BT da formannskapet fikk tallene på bordet.

Osterøy: Nye kutt

Osterøy har kuttet, nedbemannet, lagt ned skoler og effektivisert. Likevel går kommunen med underskudd for andre år på rad. Årets minus blir 7,5 millioner.

Neste år mangler ordfører Kari Aakre (AP) åtte millioner kroner for å balansere budsjettet. Den nye selskapsskatten slår ikke ut til Osterøys fordel.

— Åtte millioner høres lite ut, men for en kommune på Osterøys størrelse er det mange penger. Vi må se på driften enda en gang, men unngå å kutte i ytre ledd. Mellomlederstillinger må bort, og enheter slås sammen, sier Kari Aakre.

Fjell: Udramatisk

— Situasjonen er helt udramatisk. Vi mangler seks millioner kroner, men det regner vi med skal ordne seg underveis i Stortinget, sier ordfører Jan Utkilen (Sotralisten).

Ingen kutt i vente, skolen skal få økte timeressurser og det er funnet plass i budsjettet til det nye bu og aktivitetssenteret på Ågotnes.

Fjell har drevet nøkternt i mange år. Dette betaler seg nå, mener Utkilen.