Bergen ble forandret i løpet av én dag. «Om morgenen var du som svanen saa hvid, om aftenen sorter' end ravne,» skrev Petter Dass i sitt lange sørgedikt om tildragelsen — den gjorde stort inntrykk også blant Bergens forbindelser i nord.

Utstilling

Det har brent ofte i Bergen, men ikke så meget som den gang i 1702. Katastrofen blir nå «gjenopplivet» på Bryggens Museum som i samarbeid med Det Hanseatiske Museum har laget utstillingen «Byen brenner - om store branner i Bergen». Som tittelen sier er det en utstilling ikke bare om storbrannen for 300 år siden. Siden 1100-tallet har byen vært herjet av flere titalls større branner, og en kronologisk del i utstillingen presenterer en rekke faktaopplysninger om tidspunkt, utbredelse for de enkelte brannene, tap og gjenreisning.

Gammel sprøytevogn

Men hoveddelen av utstillingen er bygget opp etter gangen i et brannforløp. Etter å ha «vandret» rundt i Bergen en vanlig dag, blir vi plutselig oppmerksomme på noe som skjer lenger fremme - en brann! Den blir selvsagt «varslet», både av eldre tiders vektere og vår tids brannmeldere. Vi må gjennom brannområdet og kan etter hvert konstatere at slukningsutstyret er klart, og her har Bergen Brannhistoriske Stiftelse bidratt med gjenstander fra sin unike samling. Til og med sprøytevognen som de tyske kjøpmennene på Bryggen brukte på 1700-tallet er på plass, sammen med en vogn fra 1600-tallet.

Folketro

Dagen derpå; alt er utbrent; hvordan og hvor snart ble byen bygget opp igjen? Også dette får vi vite noe om.

Folketro i forbindelse med branner er et annet tema, i likhet med reguleringsplaner. Brannene er en viktig del av Bergens historie, og de har bidratt til at byen ser ut som den gjør i dag.

Men kan en storbrann ødelegge store deler av byen også i dag? Bergen er fortsatt en brannfarlig by, og for å minne oss om dette har Gunnar Staalesen laget en spesialhistorie for utstillingen: «Nyttårsbrannen 2003».

Måtte han ikke bli sannspådd!

BRYGGEN BRENNER: I juni 1955 fikk vi den første store Brygge-brannen i moderne tid.
Arkivfoto: Birkhaug & Omdal