— Vi drar rett herfra til en samling med 100 ansatte på Ulriken. Vi får vel kalle det gravøl, sa Ågot Himle spøkefullt i det hun benket seg i rådhusets kantine for å høre at byrådet vil avvikle jobben hennes som bydelsdirektør i Årstad.

Byrådet presenterte i går en omfattende plan for omorganisering av kommunen. Målet er å spare stillinger og kroner.

Makt inn - og ut

Her er hovedpunktene i byrådets opplegg:

  • De åtte bydelsadministrasjonene reduseres til et rådgivningssenter for skoler, barnehager, sykehjem og andre tjenestesteder ute i bydelene.
  • Staben i bydelen som i dag utgjør rundt 25 mennesker, reduseres til 5-8 stillinger. Noen jobber sentraliseres, andre fjernes. Om lag 200 ansatte berøres av omorganiseringen, som skal være gjennomført innen 30. juni.
  • Tjenestestedene får mer myndighet og ansvar for å holde et tildelt budsjett. Noen tjenestesteder slås sammen for å få ledere på full tid.
  • Byrådet varsler også utstrakt bruk av konkurranseutsetting. Kommunen skal få nyordninger med fritt brukervalg der pengene følger brukerne.

I dødvannet

Helt siden i sommer har det vært klart at bydelsreformen ble styrt mot avvikling. Da vedtok bystyret en omorganisering av bydelene og overlot til byrådet å utforme detaljene.

Alle budsjettfullmakter er trukket inn, og nye bydelsstyrer ennå ikke valgt. I bydelene, som befinner seg i dødvannet, rår stor usikkerhet.

— Vi vil ikke gå til oppsigelser. Noen får ny jobb, noen vil velge å forlate kommunen. Hver enkelt skal bli ivaretatt så godt det lar seg gjøre, lover byrådslederen.

Lise Mikkelsen, konserntillitsvalgt for Fagforbundet Bergen kommune sier at hun opplever stor uro blant sine medlemmer.

— Her blir de ansatte strupt. Politikerne vedtar en reform som så skal reverseres fire år senere. Bare flyttingen betyr store kostnader. Vi skal være pådrivere i omstillingsprosessen, men her er jeg redd vi kaster vrak på mye av den tverrfagligheten som vi oppnådde gjennom bydelsreformen, sier Lise Mikkelsen til Bergens Tidende.

DØDSDOMMEN: Til sommeren er Ågot Himles jobb som bydelsdirektør historie. Hun og de andre bydelsdirektørene blir satt til å avvikle egen administrasjon.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL