KARI PEDERSEN

For når den 53 år gamle tidligere truckføreren, læreren, arbeiderpartipolitikeren og distriktsarbeidssjefen vandrer i korridorene, da er det forandringer på gang. Raskt og nådeløst.

Åtte bydelsadministrasjoner er nedlagt og 205 ansatte derfra plassert i nye jobber. Noen med ganske uvante arbeidsoppgaver. Parkansatte og kulturmedarbeidere er omstilt, vaktmestere og driftsfolk flyttet tilbake til sentrale byrådsavdelinger.

Til sammen nærmere 480 medarbeidere har vært berørt av vårens omstillinger. Det er nokså nøyaktig like mange som tallet på årsverk i Bergens Tidende, for å velge en tilfeldig større bergensk bedrift.

Med Bye Stavang er det bye, bye, med andre ord.

Het vår

Selv smiler kommunens omstillingssjef av tilnavnet hun har oppnådd:

— Jeg kan forstå at folk ble urolig når telefonen ringte og jeg var i andre enden, sier hun og legger til: - I hvert fall tidlig i prosessen.

På Bye Stavangs kontor i rådhusets 11. etasje har det vært hett denne uken - bokstavelig talt. Onsdag viste gradestokken 30 grader allerede klokken åtte om morgenen.

Men den virkelige heten satte inn tidlig på vårparten, da den største omorganiseringen på flere år skulle iverksettes. Sommeren før vedtok bystyret å reversere den tre år gamle bydelsreformen. Samtidig skulle tallet på medarbeidere reduseres. I kommunen er det alltid en omstilling på gang, men sjauen det siste året har vært helt ekstraordinær.

Nesten alene har Bodil Bye Stavang snudd opp ned på hele administrasjonen.

— Jeg har hatt verdifull hjelp underveis, men omstillingsenheten, det er bare meg det, sier Bye Stavang og ser seg om på kontoret der hyllene er fulle av dokumentasjon på det hun har vært gjennom.

— Jeg startet med å utarbeide prosedyrer og utarbeide en veileder. Da det var gjort, følte jeg vi var godt i gang, da var mye tenkt gjennom.

Neste trinn var en omstillingssamtale med samtlige fra mars og utover våren. Den handlet om å kartlegge kvalifikasjoner og egne ønsker. Referatet fra den samtalen ble signert av begge parter.

Juridisk prosess

I første runde konkurrerte de 205 ansatte i bydelsadministrasjonene om 138 nyopprettete stillinger, som var en videreføring av arbeidsoppgavene de satt med.

— Dette var ingen vanlig ansettelsesprosess, der vi kunne velge på øverste hylle. Omstilling er en juridisk rettighetsprosess, der arbeidsgiveren på en helt annen måte må vurdere formelle kvalifikasjoner, understreker hun.

Da omorganiseringen var gjort, satt Bye Stavang med en gruppe overtallige, som skulle skaffes ny jobb.

I bakhånd hadde hun en slags bank av ledige stillinger, som var bygd opp over hele det siste året. Omstillingssjefen sitter på fullmakten til å si ja og nei til utlysing av ledige jobber og har sagt mye nei.

— Uten at denne fullmakten var sentralisert til meg, tror jeg ikke det ville gått, sier Bye Stavang.

De overtallige fikk nye omstillingssamtaler og etter hvert et tilbud om ny jobb. Ikke alle en jobb de ønsket seg, men alle er i arbeid i kommunen. Bye Stavang synes det er kjekt. Kjekt er det også at vårens flyttesjau er gjennomført uten formelle konflikter. Ingen arbeidsrettssaker er under oppseiling.

Hun berømmer fagorganisasjonene på huset for måten de har samarbeidet på.

1. juli var siste frist for de bydelsansatte. 28. juni var sistemann på plass.

— Jeg håper de berørte i ettertid kan si at de er blitt behandlet med respekt og omsorg, selv om det var masse usikkerhet underveis, sier omstillingssjefen.

Blir værende

Kommunaldepartementet tildelte i vinter Bergen 10 millioner kroner for å «smøre» omstillingen. På bordet har det ligget tilbud om sluttpakker på inntil 12 måneders etterlønn. Eventuelt et års studiepermisjon med inntil halv lønn og returrett. Eller to års studiefri med inntil halv lønn - og ingen returrett.

Hittil er det bare sluttet 17 avtaler om studiepermisjon eller sluttpakker. I siste runde valgte et fåtall å forlate skuten. Hvorfor ikke flere?

— I de omstillingssamtalene jeg har hatt har samtlige gitt uttrykk for at de ønsker å fortsette å jobbe i Bergen kommune. De trives med kollegene og arbeidsoppgavene. At så få tar sluttpakker, kan selvsagt ses som et tegn på at arbeidsmarkedet i Bergen er trangt og vanskelig, men jeg tror ikke det er grunnen.

Bodil Bye Stavang har en mangslungen yrkesbakgrunn og har i tillegg politisk fartstid. I fire år var hun Aps varaordfører og ordfører i Høyanger.

— I denne type jobber er det nødvendig å ha en viss alder og ballast, for det har mildt sagt vært et høyt trykk i perioder.

— Har det vært mange tårer underveis?

— Nei, folk har vært urolig og fortvilet underveis, men tårer har det ikke vært.

— Hvilken nytte har du hatt av din politiske bakgrunn?

— Jeg kjenner det politiske systemet fra innsiden og forstår når et vedtak faktisk er fattet. Da er det vår plikt å iverksette det.

— Jeg valgte selv å gå tilbake til å være administrator og ikke politiker, sier hun med et smil.

OPP NED: - Jeg synes det er kjekt at vi har funnet nye jobber til alle og at ingen saker er på vei til arbeidsretten, sier kommunens omstillingssjef Bodil Bye Stavang.<br/>Foto: ARNE NILSEN