Bydelsstyreleder Bente Krokeide (Ap) er uviss på utfallet av dagens bydelsstyremøte. Enten blir saken utsatt. Eller lokaliseringen i Stadionvei blir godkjent — med krav fra politikerne blant annet om bedre bemanning.

Krokeide uttaler seg på bakgrunn av tilbakemeldingene fra flere partier som i går kveld hadde saken oppe på gruppemøte.

Bydelsstyrelederen er ikke innstilt på å avvise lokaliseringen. Selv om hun liker dårlig å måtte tvangsflytte dagens beboere. Det siste ble hun først klar over da BT skrev om saken søndag.

— Et klart flertall i bydelsstyret har sagt at vi ønsker å gjennomføre dette prosjektet som handler om å gi tre mennesker fra bydelen bolig med tilsyn. En arbeidsgruppe som består av foreldreutvalget ved Damsgård skole og Den internasjonale barnehagen anbefaler denne lokaliseringen, sier hun.

— Synes du folk opptrer egoistisk når de protesterer mot å få narkomane i nabolaget sitt?

— Jeg forstår at folk er skeptiske. Samtidig er det vår plikt også å ta hånd om de som strever med livet sitt. Akkurat det blir en vanskelig balansegang.

Mangel på informasjon til beboerne i Stadionvei 19 har vært en ankepunkt for den nystiftede aksjonsgruppen. I går sendte Bergen Bolig og Byfornyelse ut et notat og hevdet at to av de fire berørte leietakerne var oppsøkt og informert, en hadde fått telefon.

Stian Håvik fra aksjonsgruppen påpeker at den personlige informasjonen i så fall ble gitt til bare to av beboerne i huset. Og leietakerne i andre etasje har verken fått besøk eller brev, sier han.

USIKRE: Barna i og rundt Stadionvei protesterte lørdag mot at familier må tvangsflyttes for å gi plass til rusmisbrukere i et trygt boligmiljø. FOTO: TOR HØVIK.
Foto: Tor Høvik