Nyvinningen bydelsreform, som ble satt til verden av det forrige bystyret, er langt fra ferdig med barnesykdommene. Medfødte skavanker og påførte lidelser til tross; i går fikk bleiebarnet beskjed om at det har en fremtid i byens politiske styringssystem.

Flere faddere, bestemødre og pleieforeldre hadde imidlertid lite godt å si om oppvekstvilkårene for lokaldemokratiets aller minste bror.

— Vi ser på bydelsreformen med tvende sinn, sa SVs Tom Skauge. – Etter vår mening blir bydelsstyrene brukt som organ for nedskjæring heller enn politiske verksteder.

Starte nedenfra

SV valgte å støtte et forslag fra RV som tok til orde for å etablere en helt ny bydelsreform, der budsjettarbeidet starter i bydelsstyrene. Lokalpolitikerne der rapporterer oppover i systemet hva som kreves av penger. På dette grunnlaget sys budsjettet i hop.

— Et slikt budsjetteringssystem får det til å lyde som at kommunekassen er en sareptas krukke, sa Pensjonistpartiets Frank W. Hansen.

Frp og Pensjonistpartiet vil reversere hele reformen.

— Vi fungerer som en hoggestabbe, uten innflytelse. Vi må kunne innrømme at bydelsreformen har vært mislykket, sa Frps Arvid Blommedal – selv bydelsstyreleder i Åsane.

Engasjementet

Bra da for de åtte bydelsstyrene at noen representanter snakker pent om dem.

Høyres Hans Edvard Seim leser med interesse bydelsavisene om alt som gjøres og menes rundt om i bydelene.

— Mange mennesker er svært tilfreds med den oppgaven de gjør ute i bydelsstyrene. Det viser at styrene har en funksjon. Mange bydelsstyreledere har også evnet å markere seg og bydelen sin, sa Seim.

Aps Bente Krokeide, bydelsstyreleder i Laksevåg, skrøt av det lokale engasjement som bydelsstyrene reiser.

— I Laksevåg har vi i snitt 20 tilhørere på hvert møte. I åtte bydeler blir det til sammen 160 på tilhørerbenken. Hver måned. Når har vi slike tilhørerskarer her? spør Krokeide og peker opp mot det glisne galleriet.

Direktevalg

Bydelsreformen skal forsiktig reformeres mot neste valg. Flertallet i bystyret vil vurdere å redusere antall bydeler.

Bystyret åpnet i går også for å gjennomføre forsøk med direktevalg i to bydeler.

Til våren skal byparlamentarismen veies og vurderes. Et stort flertall signaliserte i går at de er interessert i å holde på parlamentarismen.

Bystyret vedtok også i går å nedlegge klientutvalgene i bydelen, slik byrådet har foreslått.

Klientutvalgene er blitt en papirtiger, der medlemmene hever honorarar «over alle støvelskaft» uten å ha særlig mange saker å behandle.

Men bystyret er skeptisk til å overlate alle klagesaker til byrådet og klagenemnden.

Flertallet stemte med den begrunnelsen for et forslag fra Frps Liv Røssland om å vurdere et nytt sentralt folkevalgt organ som overtar oppgavene etter klientutvalgene.