Det er en del år siden området ble regulert til parkering, park og museum. Siden har det vært to revideringer og to reguleringsendringer og diverse møter med beboerne i strøket, interessegrupper (Laksevågs Bueskyttere og bålplassen!) og statlige og kommunale instanser.

Reguleringsendringene ble hovedsakelig gjort for å sikre at parkeringsplassen ikke stengte for innsyn til kirken, for å sikre offentlig tilgang fra parken til moloen, samt at det ble gjort arronderinger i forhold til båtplassene. Men nå er lekeplassen ferdig og tatt i bruk, strandsonen er flott steinlagt og festplassen skal innvies om ikke så lenge.

Først var tanken at her skulle bli en klassisk, grønn park. Nå er det blitt en plass med forskjellige «avdelinger» og mange ting å glede seg over. For eksempel den gedigne steintrappen ned til sjøen — utmerkede sitteplasser i den rette årstid. Eller steinbordene med solide heller på like solid underlag. Eller de fine trebryggene med trapper og pullerter. Og den gamle «Holmen» som kom frem under en fylling, og som nå er et svaberg i steinrøysen ned mot sjøen.

Det som gjenstår, er å få festplassdekket ferdig. Det legges i et mønster av 'lameller' og 'bølger' i skifer og brostein. Tanken er å understreke forbindelsen til kirken og landskapet, men også til fjorden og Laksevågs verftsindustri. Kirken med den gedigne døren får for øvrig en egen forplass, avgrenset med hekk og to trær som en portal.

Der er plass for scene, der er plass for både stort og lite sankthansbål, der er solide steiner ned mot sjøen som her kan slå ganske kraftig mot land. Det er tenkt på sammenheng i grøntområdet opp til Damsgård hovedgård - selv om det underveis tyter frem litt museumshus. Det hele er signert Landskapskontoret i Grønn avdeling. Laksevågsfolk bør være vel fornøyde.

SLIK BLIR DET: </b>Festplassen får steinsatt mønster ned mot bålplassen og den store trappen, og kirken får en egen forplass med hekk og trær.
ILL: LANDSKAPSKONTORET, GRØNN AVDELING