KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

I går var bydelsdirektørene samlet for å drøfte budsjettknipen som har oppstått. Fjoråret var vanskelig for byens åtte bydeler, men 2001 ser ut til å bli langt verre.

Årstad er bydelen med de styggeste tallene. I tertialrapporten som bydelsstyret skal behandle 19. juni, skriver bydelsdirektør Ågot Himle at årets underskudd tegner til å bli nær 29 millioner kroner.

Storhaugen aldershjem i fare I mars vedtok bydelsstyret å utrede om bydelen skal stenge tre— og firesengsrommene ved Florida sykehjem. I så fall vil Årstad miste 12 høyst tiltrengte sykehjemsplasser.

Politikerne i bydelsstyret avviste samtidig et forslag om å avvikle Storhaugen aldershjem.

I mellomtiden har økonomien gått fra galt til verre. Ågot Himle foreslår derfor på nytt å se på mulighetene for å avvikle Storhaugen.

— Jeg liker det dårlig. Dette er et aldershjem der beboerne trives godt. Men av de 29 beboerne er 15 pleiepasienter, og aldershjemmet er for dårlig bemannet og tungdrevet for sengeliggende, sier Himle.

Økte sosialutgifter Årsaken til budsjettsprekken i Årstad er først og fremst økte sosialutgifter. Bare i perioden januar til mars fikk Årstad 132 flere sosialklienter.

Forklaringen er stor utskifting av beboere i kommunens utleieboliger, forteller Himle. Eldre beboere flytter i eldreboliger eller på sykehjem. Inn kommer yngre mennesker som er avhengig av sosialhjelp.

— Bydelsreformen klarer altså ikke å fange opp noe så enkelt som at folk flytter fra en bydel til en annen?

— Nei, ikke skikkelig.

Årstad merker dessuten på sosialutgiftene at mange enslige forsørgere fra årsskiftet mistet overgangsstønaden.

Mindre enn i fjor Sosialkontoret sløser ikke med pengene, bedyrer Himle: - Vi deler ikke ut noen mobiltelefoner!

Men helt i bunn ligger det faktum at Årstad, i likhet med de andre bydelene, har mindre penger å rutte med i år enn i fjor. Kronemessig er budsjettet det samme, men bydelen har ikke fått kompensert at priser, takster og lønninger har økt.

— Potten er ganske enkelt for liten, sier Himle, som i det lengste prøver å skjerme eldresentre og andre forebyggende tiltak for sparekniven.

Les også: - Vi flytter ikke!