KARI PEDERSEN

Den omstridte innsparingen handler om hvorvidt lærernes nye arbeidstidsavtale gjør at det blir mindre behov for vikarer i skolen eller ikke. Byrådet mener arbeidstidsavtalen gir 15 millioner kroner i gevinst og har pålagt bydelene å ta hver sin andel.

I morgen og onsdag skal samtlige bydeler vedta årets budsjett. En gjennomgang Bergens Tidende har gjort viser at skolekuttet blir høyst ulikt behandlet rundt om i bydelene.

Bergenhus vil skåne skolen og lar være å kutte en million på skolebudsjettet. I fellesforslaget (Ap, V, H, KrF) som Henning Warloe legger frem har bydelspolitikerne dessuten funnet penger til fortsatt drift av Sandviken Seniorsenter i Skuteviken, forteller leder av bydelsstyret Tore Lervik (Ap).

Bydelsstyret vil spare tre millioner på bydelens hjemmetjenester, ikke fem som foreslått.

Til sammen fire millioner i kutt er fjernet. Disse pengene vil bydelsstyret i stedet spare inn på innkjøp og effektivisering av administrasjonen.

Åsane vil heller ikke kutte 2,6 millioner i skolen, slik byrådet mener det er rom for.

– Vi ser bort fra denne effektiviseringen i første omgang, sier Åshild Lund (Ap), nestleder i bydelsstyret.

Flertallet i Åsane (Ap, Sp, KrF, V, H) ønsker å holde samtlige fem fritidsklubber i drift, men har ikke penger å tilby. I stedet vil politikerne se på om fritidsklubbene kan drives billigere.

Oppvekstkontoret på Flaktveit, blir stengt som foreslått.

Fana bydelsstyre vil prøve å spare 1,6 millioner på skoleadministrasjonen, ikke på midlene til undervisning, forteller nestleder Jan Johnson (Ap).

Laksevåg, derimot, vil stramme inn 2,2 millioner på skolebudsjettet, slik byrådet legger opp til, opplyser leder i bydelsstyret Bente Krokeide (Ap). Derimot vil bydelsstyret ikke gjennomføre det foreslåtte bemanningskuttet ved bydelens dagsenter.

Også Fyllingsdalen vil ta foreslåtte skolekuttet på 1,5 millioner, ifølge leder i bydelsstyret Einar Kaarbø (H).

Arna bydelsstyret kutter også to millioner i skolen, forteller byrådsleder Erling Mjelde (Ap). Flertallet i Arna (Ap, H, V, KrF, Sp) vil også gjennomføre inntaksstoppen i boliger for psykisk utviklingshemmede.