Med Teatersalen i rådhuset som kulisse, fikk tilhørerne på kveldens møte i Bergenhus bydelsstyre, overvære en tragisk demonstrasjon av bydelspolitikernes maktesløshet.

Innleggene var mange og følelsladede. Tilhørerbenken fullsatt med foreldre.

Over en time tok det før bydelspolitikerne enstemmig avviste forslaget fra bydelsdirektøren om å utsette åpningen av den nye småskolen i Sandviken.

Men bydelsdirektør Ole Vorland gjorde det gjentatte ganger klart overfor bydelspolitikerne at han ikke vil undertegne noen leieavtale før saken er klarert med byrådet. Mest sannsynlig vil byrådet fremme Eventyrskogen for bystyret førstkommende mandag, som en del av kuttene som må til for å få godkjent årets bybudsjett.

Formelt skyldes dette at ombygging av Solheim aldershjem til Eventyrskogen skole er en investeringssak vedtatt av bystyret. Da må omgjøring av vedtaket opp i bystyret.

— Bydelsstyret har fullmakt til å nedlegge skoler, ikke opprette, kom det lakonisk fra RVs Jan O. Jacobsen.

Bydelsstyreleder Tore Leirvik mener utfallet for Eventyrskogen bør bli et være eller ikke være for hele bydelsdemokratiet. Leirvik har kjempet for ny småskole i Sandviken i 12 år:

— Hvis ikke dette går, er jeg ikke lei meg for at jeg skal flytte til Tysnes til høsten, lød Leirviks hjertesukk.

Utfallet av bystyrebehandlingen er ikke gitt. Byrådspartiene har til nå ikke oppnådd flertall for den foreslåtte kuttpakken.

TALE FOR MARTIN: Kjersti Budal var en av flere foreldre som tok ordet og ba for Eventyrskogen skole. Hennes sønn Martin gleder seg til å bli andreklassing på den nye skolen.
FOTO: ØRJAN DEISZ