Av bydelene i Bergen kommer Laksevåg dårligst ut på Statistisk sentralbyrå og Sosial— og helsedirektoratets indeks over levekårsproblemer.

Indeksen omfatter antall sosialhjelpsbrukere, mottakere av attføringspenger og overgangsstønad, uføretrygdede, dødelighet, antall arbeidsledige og voldskriminalitet.

Mens bare to dommere bor i Laksevåg, bor til sammen 13 dommere i Fana og Ytrebygda. Dette er bydelene som har færrest sosialklienter, lavest arbeidsledighet, og hvor innbyggerne tjener mest.

Blå bydeler

Begge bydelene hadde borgerlig flertall ved siste stortingsvalg, med Høyre som største parti. I Laksevåg derimot, var Arbeiderpartiet valgvinneren i 2005.

Dommer Carl Hugo Lund i Oslo tingrett har studert betydningen av at dommere har variert livserfaring. Han mener det gjør dem bedre i stand til å kommunisere med mennesker fra andre samfunnslag.

– Som dommer må en være i besittelse av kunnskap om mer enn juss. Det har noe å gjøre med hvordan du kommuniserer med folk, og om du har evne til å forstå ulike miljøer og holdninger. En må kjenne litt til livets skyggesider. Og de færreste jurister som ender opp som dommere er oppvokst på livets skyggeside, sier Lund.

– På livets solside

Lund tror likevel dommernes bosted har mer med lønn og posisjon i samfunnet å gjøre, enn hvordan de vokste opp.

– Etter en del år i arbeid har du fått relativt brukbar lønn, og du får råd til å flytte til steder med gode boforhold. Men det kan raskt spre seg en myte om at dommerne er på livets solside, og selvfølgelig er man det. Men en trenger ikke å være en dårlig dommer selv om en bor i et godt strøk, sier Lund.

Han mener det dommerne gjør utenom arbeid kan ha betydning for hvordan de opptrer i jobben.

– Noen kan gå gjennom et helt yrkesliv uten å få særlig livserfaring. Det er ikke dermed sagt at dommere skal reke gatelangs og sitte på brune puber, for å sette det på spissen. Men jeg synes det kan være nyttig. Du kommer i kontakt med folk som tilhører en annen verden, og det kommer godt med som dommer, sier Lund.

Bor på Bønes

Bergenhus er den av byens åtte bydeler med flest dommere. 16 av de lokale dommerne bor her.

Flere av dommerne i bydelen bor likevel i det som populært regnes som «finere strøk», som for eksempel Kalfaret og deler av Nordnes.

Bergenhus kommer relativt dårlig ut på levekårsindeksen, på grunn av mye kriminalitet, høy dødelighet og mange sosialklienter. Samtidig er utdanningsnivået blant innbyggerne i Bergenhus høyest i kommunen.

I Fyllingsdalen bor seks av ni dommere i samme nabolag på Bønes:

GRAFIKK: YNGVE STEENSÆTH

– Bønes er det mest populære området i Fyllingsdalen. I Fyllingsdalen er det stort sett rekkehus og leiligheter, men på Bønes finner vi flere eneboliger. Det skal godt gjøres å finne en enebolig til mindre enn fire millioner kroner der, sier Kurt F. Buck, avdelingsleder ved Eiendomsmegler1 i Bergen. – Ingen betydning

Buck nevner spesielt adresser som Våkleivbakken og Våkleivåsen. Det er nettopp i dette området en finner flere av dommerne som bor i Fyllingsdalen.

– Disse adressene har litt høyere status. I Fyllingsdalen som alle andre steder er det sol og sjøutsikt som gjør utslaget, sier Buck.

Førstelagmann Rune Fjeld tror ikke dommernes bosted har så mye å si for hvordan de utfører jobben sin.

– Dommere er jo ikke akkurat lavtlønte. Jeg tror du vil finne dem der hvor det koster. Men jeg kan ikke tenke meg at det har noen betydning for hvordan man opptrer som dommer, sier han.

LAKSEVÅG: To dommere er bosatt i denne bydelen.