Politiet, skolene, Stor Bergen Boligbyggelag, borettslagene, næringslivet, bydelsadministrasjonen, barnevernet, kulturkontoret, lag og organisasjoner. Regelmessig møtes de alle sammen og møtene starter alltid med spørsmålet: Hvor har vi et problem?

En gang problemet ble lokalisert til Olsvik, ble resultatet en ny skatebane der. MOLA-stiftelsen punget ut 250.000 kroner. Denne stiftelsen er paraplyen som samler alle som vil bydelen vel.

— Vi fungerer som en gerilja, vi kjemper for oppvekstmiljøet, og vi kan ikke slappe av fordi om vi ser at vi lykkes, for dette er en kontinuerlig prosess som krever en ustanselig innsats, sier Olav Martin Rognved, leder av stiftelsen.

BYDELSGERILJA MED POLITIESKORTE! MOLA (Meningsfull oppvekst i Laksevåg bydel) ble til i 1991, den gang tilværelsen fremdeles var rimelig turbulent i Loddefjord og der omkring. Kriminaliteten var høy, vold var et stort problem, det var mer husbråk her enn i hele resten av Bergen til sammen.

Bevæpnet politi måtte rykke ut flere ganger hver eneste uke og folk kviet seg for å fortelle noen at de bodde i Loddefjord. Voksesmertene var store i den da tjue år gamle drabantbyen.

I dag, tretten år senene, er bydelen en annen. Kriminaliteten har minket kraftig. Lovbruddene er færre, oppklaringsprosenten er rekordhøy. Blokkene er pusset opp. Trivselen har økt. Beboerne i denne delen av Bergen vest har grunn til å rette ryggen og heve hodet.

— Vårt forebyggende og holdningsskapende politiarbeid har gitt resultater. Vi la om tradisjonelle arbeidsmetoder, det var ikke så lett å få gehør for dette i starten, men nå opplever vi at mange kopierer vår måte å arbeide på, fra departementet har vi fått signal om at dette er morgendagens form for politiarbeid, sier lensmann Harald Andersen. Både lensmannskontoret og MOLA-stiftelsen har i det siste fått flere priser og stipend for arbeidet sitt.

— Vi på lensmannskontoret hadde ikke greid dette alene. Vi er helt avhengige av det tette samarbeidet som er utviklet i bydelen, sier han.

NÆRINGSLIVET STILLER OPP. Vestkanten og Stor Bergen Boligbyggelag er sentrale aktører i Laksevåg-geriljaen.

Boligbyggelaget kjøpte gamle Loddefjord Torg og bygget Vestkanten. Olav Martin Rognved var med på utbyggingen som ingeniør hos entreprenøren. Da Vestkanten sto ferdig, ble Rognved spurt om å være med på driften av det nye kjøpesenteret, som markedssjef. Det var han som fikk de næringsdrivende med på å bruke markedsmidler på nærmiljøet. En og en halv million spanderte Vestkanten på nærmiljøtiltak hvert år i hans tid. I tillegg bygde boligbyggelaget Vannkanten. Nå har også Laksevåg senter begynt å tenke på samme måten.

— Vi fikk næringslivet til å forstå at dette er hjelp til selvhjelp. Ved å engasjere oss sosialt, kan vi bidra til å hindre hærverk. Vi er alle familiefolk. Når vi ser at noe kan gjøres for å bedre oppvekstmiljøet, kan vi ikke sitte rolig og vente på det offentlige, sier Rognved, som nå er ansatt som prosjektleder i Stor Bergen. Før jul laget han en markedsplan for selskapet. Punkt en i planen var å arrangere juletrefest for alle barnehagebarna i Loddefjord-området.

JULETREFESTEN ER I GANG. Rognved står i Vadmyra idrettshall med en liten gutt på armen.

— Det er ikke bare for en sponsor å sende ut giroer. Vi må svette litt også, vise at vi bryr oss om de vi sponser, sier Rognved.

En annen dresskledd mann fra Stor Bergen-ledelsen, Per Eystein Thue, løper ut for å lose klovnen Charlie inn til barna. Han skal avløse julenissen, den av sjefene i boligbyggelaget med det lengste skjegget.

Når Tone Politi viser seg, har noen av barna allerede glemt nissen. De flokker seg rundt henne. Gutten på armen heter Lars Henrik Hygen, han går i Loddefjord familiebarnehage. Han synes klovnen er skummel, vil at Tone skal arrestere han.

VED FLYTEBRYGGEN til Alvøen Roklubb ligger skipper og lærer Edgar Olsen klar med fiskebåten. Tre elever fra Godvik skole skal være med og sette line i Vatlestraumen. Foreløpig er de blant de få heldige som får dra på sjøen i skoletiden. Til våren blir det annerledes, i mai åpner Sjøkraftsenteret. Da vil alle skolene i bydelen ha uteundervisning her.

Sjøkraftsenteret er det store fellesløftet i Laksevåg nettopp nå. Her skal ungene lære om sjølivet, politiet skal lære bort sjøvett. Det shabby klubbhuset til den hvilende roklubben er i ferd med å bli pusset opp. Inne skal det bli klasserom for dem som flytter naturfagtimene ned hit til fjorden.

Ute er flere kummer alt på plass, de skal fylles med sjøvann, fisk og sjødyr. Flytebrygger skal legges ut, her skal robåter, kanoer, seilbåter og fiskebåter fortøyes og på kaiene og den nye terrassen skal det bli et yrende liv. Lensmann Andersen skal stå høyt oppe på en haug og være dommer når skolene har sjøvettkonkurranse på vågen. Aller helst vil han at det nye anlegget skal åpnes på selveste 17. mai.

— I Hordaland drukner det flere hvert år enn i noe annet fylke, det vil vi gjøre noe med. I tillegg til den maritime opplæringen dette senteret vil gi, er vi sikre på at aktiviteten her vil bidra til økt trivsel i bydelen, seier Harald Andersen.

Finansieringen av sjøkraftsenteret er ikke helt i boks, det er MOLA-stiftelsen som tar seg av den biten.

SNART ER DET PÅSKE. Laksevåg lensmannsdistrikt starter påskeforberedelsene så snart julen er unnagjort. For her skal det arrangeres Krimfri påske, et kjempearrangement som går ut på at frivillige, ungdom og voksne, organiserte i vaktlag, passer på tomme boliger, skoler, næringsbygg og parkeringsanlegg hele påsken. Politiet står for organiseringen sammen med lokale idrettslag, Haakonsvern, Sivilforsvaret og Ungdom mot Narkotika. 112 frivillige deltok i fjor. I år har tiltaket 10-årsjubileum. Noen av ungdommene som deltar, vil heller være her enn sammen med familien på påskeferie i fjellet.

MEN TIL SOMMEREN bærer det til fjells. Da arrangeres sommeraktiviteter for barn og unge mellom 6 og 18 år i Bergen Vest, et av tilbudene er fjelltur til Tråstølen på Hardangervidda. Olav Martin Rognved har vært av gårde syv år på rad og mange av ungdommene som har vært med ville aldri kommet seg til fjells uten dette tilbudet.

— Vi prøver å gjøre bydelen vår bedre for alle, men vi prøver hele tiden å gi størst oppmerksomhet til dem som trenger det mest, sier Rognved.

VAKTMESTER Espen Jentoft har jobbet i Brønndalen borettslag siden i sommer. Han er opptatt av å spille på lag med barn og unge i borettslaget. Nylig ble det opprettet et ungdomsstyre som jobber for å få ballbinger, skatebane og eget klubblokale for de unge i bomiljøet.

Alle vaktmesterne i Laksevåg bydel har møter med Laksevåg lensmannskontor flere ganger i året der de utveksler informasjon om nærmiljøet. På møtet nå i januar ble det særlig snakk om Brønndalen, Olsvik og Vestre Vadmyra på grunn av en del problemer i bomiljøet der. Det dreier seg blant annet om hasjrøyking og hærverk.

— Når vi holder hverandre oppdatert på det som skjer på denne måten, er det lettere å gripe inn og få gjort noe med problemene, sier politioverbetjent Arnfinn Grydeland.

Kanskje det er borettslaget til femtenåringen «Lars» sin tur til å få litt ekstra geriljahjelp denne gangen?