Mer til omsorg Kommunen vil bruke 50 millioner kroner mer på omsorg i 2009 enn i 2008. Byrådet lover flere hender i hjemmesykepleien.

Byggingen av et nytt Kompetansesenter og korttidssykehjem for demente i Fyllingsdalen begynner i 2009, og innen høsten 2011 vil 130 sykehjemsplasser stå klare for innflytting.

I 2009 vil dagsentertilbudet og ferietiltak for utviklingshemmede styrkes med til sammen 11,4 millioner kroner. Dette innebærer at et stort antall personer nå vil få tilbud om dagsenterplass og at flere utviklingshemmede nå skal få et ferietilbud.

Byrådet foreslår også en rekke avgiftsendringer. Sjekk hvordan dette påvirker deg!

Skal rydde opp på skolene

Byrådet vil i løpet av de to neste årene bruke til sammen 415 millioner kroner på vedlikehold av bergensskolene.

– Skolebyggene skal friskmeldes, sier skole— og barnehagebyråd Tomas Moltu, ifølge en pressemelding.

Pengene skal blant annet gå til maling og ny kledning av en rekke skoler.

Innen utløpet av 2009 skal alle skoler og barnehager i Bergen ha godkjent inneklima.

Punger ut for å holde løfter

Også barnehagene satses det mer på. I neste års budsjett foreslår byrådet å øke barnehageinvesteringene fra 46 millioner i inneværende år, til 138 millioner kroner.

– Vi intensiverer arbeidet for å nå målet om barnehageplass til alle som ønsker det, slik at vi styrker valgfriheten og fleksibiliteten for byens barnefamilier, sier Moltu.

Vil flikke på kommunale veier Byrådet vil sette av 75 millioner kroner til å vedlikeholde kommunale veier i 2009.

En rehabilitering innebærer en heving av veistandarden, nye asfaltdekker og fjerning av veihull.

Bruker litt mer

Budsjettets samlede inntektsramme er 12,4 milliarder kroner, eller 629 millioner kroner mer enn justert budsjett for i år. Dette er en økning på 5,4 prosent i løpende priser, men klart mindre når man justerer for den stadig økende inflasjonen.

Byrådet legger ikke skjul på at også de merker at økonomien er i ferd med å stramme seg til.

– Utfordringen er å holde utgiftene innenfor økte driftskostnader. Å dekke driftskonsekvensene de kommende årene blir en av de store utfordringene for Bergen kommune. Derfor kommer byrådet til å foreta en gjennomgang av kommunens oppgaver fro å prioritere kjernevirksomheten enda sterkere, sier finansbyråd Kristine Meyer, ifølge en pressemelding.

Artikkelen oppdateres, trykk F5 for ny versjon

Hva bør Bergen bruke mer penger på? Si din mening!

MER: Flere barnehageplasser, som her på Montana, lover byrådet neste år.
Bergens Tidende