Fem ganger i året må kommunen rapportere til fylkesmannen. Rapportene skal inneholde foreløpige regnskapstall og opplysninger om hva som gjøres for å unngå nye underskudd.

Bystyret blir også pålagt å gjøre nye kutt i økonomiplanen for 2004-2006 for å nedbetale 18 millioner mer av det oppsamlede underskuddet. Etter katastrofeåret 2002 er det oppsamlede underskuddet oppe i 358 millioner.

Fylkesmann Svein Alsaker pålegger dessuten kommunen å dempe investeringene. Den ikke-avgiftsfinansierte gjelden skal ikke øke utover prisstigning, så lenge kommunen har underskudd.

Pålegget betyr at bystyret må vedta et nytt, slankere investeringsbudsjett både for 2003 og resten av økonomiplan-perioden. I kroner og øre betyr dette 35 millioner årlig i reduserte investeringer av et investeringsbudsjett på en milliard årlig, opplyser finansbyråd Trond Tystad.

Mye tyder dessuten på nye kutt i årets driftsbudsjett. Det er stor usikkerhet knyttet til kommunenes skatteinntekter, og fylkesmannen regner med at revidert budsjett vil inneholde nye, nedjusterte inntekter. Svikter skatteinntektene for Bergen, må budsjettet kuttes tilsvarende, går det frem av brevet som byrådslederen fikk fra fylkesmann Svein Alsaker i går.

Tilsvarende må kommunen kutte dersom nye innbyggertall betyr reduserte rammeoverføringer.

Trond Tystad anser ikke disse påleggene som dramatiske.

— Justeringer i inntektsanslagene på 20-30 millioner er noe vi er vant til, sier han til BT. For finansbyråden er hovedbudskapet fra fylkesmannen et gledelig ett: byen har fått et godkjent budsjett.