Fortsatt mangler et politisk klarsignal for bybanebyggingen til Flesland, men nå er det i det minste satt navn på alle bybanestoppene underveis.

Det ble gjort i fylkesutvalget torsdag ettermiddag.

 • Etter Lagunen skal første stopp hete Råstølen. Her kom det inn forslag også om Tunesflaten, Steinsvik, Steinsviken og Harald Sæverud.
   
 • Deretter stanser banen på Sandslivegen, som noen ville døpe Vikinggraben og Skitnedalen.
   
 • Sandslimarken og ikke Sandslihovden blir neste stopp.
   
 • Kokstad skal ikke få navnet Kokstad øst eller Indre Kokstad, men hete kun Kokstad.
   
 • Så stanser Bybanen på Birkelandsskiftet terminal.
   
 • Deretter svinger banen innom Kokstadflaten, som noen ville kalle Ytre Kokstad. Kokstadflaten er navn på veien som blir forlenget frem til holdeplassen. Her kommer det dessuten depot og verksted for Bybanen.

I juni skal Bybanen gå helt til Lagunen. Hvis Stortinget innen det rekker å godkjenne den nye bompengesøknaden, går anleggsfolkene deretter løs på neste strekning, fra Lagunen til Flesland. I så fall går Bybanen helt til Flesland i 2015.

Hva synes du om de nye navnene? Si din mening i kommentarfeltet!