Fortsatt mangler et politisk klarsignal for bybanebyggingen til Flesland, men nå er det i det minste satt navn på alle bybanestoppene underveis.

Det ble gjort i fylkesutvalget torsdag ettermiddag.

  • Etter Lagunen skal første stopp hete Råstølen . Her kom det inn forslag også om Tunesflaten, Steinsvik, Steinsviken og Harald Sæverud.
  • Deretter stanser banen på Sandslivegen , som noen ville døpe Vikinggraben og Skitnedalen.
  • Sandslimarken og ikke Sandslihovden blir neste stopp.
  • Kokstad skal ikke få navnet Kokstad øst eller Indre Kokstad, men hete kun Kokstad.
  • Så stanser Bybanen på Birkelandsskiftet termina l.
  • Deretter svinger banen innom Kokstadflaten , som noen ville kalle Ytre Kokstad. Kokstadflaten er navn på veien som blir forlenget frem til holdeplassen. Her kommer det dessuten depot og verksted for Bybanen. I juni skal Bybanen gå helt til Lagunen. Hvis Stortinget innen det rekker å godkjenne den nye bompengesøknaden, går anleggsfolkene deretter løs på neste strekning, fra Lagunen til Flesland. I så fall går Bybanen helt til Flesland i 2015.

Hva synes du om de nye navnene? Si din mening i kommentarfeltet!

LENGRE TRASÉ: 15. januar var en Bybane-vogn fremme ved Lagunen for første gang. Planen er at Bybanen skal starte ordinær drift til Lagunen i løpet av mai-juni 2013.
Vegar Valde (arkiv)