JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.no ATLE INGEBRIGTSEN (grafikk)

Dette medfører at det blir anlagt en bybanestasjon omtrent under Forum kino.

Fra Forum fortsetter banen under Kronstadhøyden til en tunnelstasjon ca. 20 meter under Haukeland sykehus. Nedgangen til stasjonen vil der bli lagt til parkområdet utenfor gamle hovedbygning.

Videre fra Haukeland fortsetter banen bratt nedover, og tunnelen munner ut ved NSBs eiendom på Kronstad, der det nå er vedtatt å bygge Høyskolen i Bergen. Fra Kronstad fortsetter banen videre langs Inndalsvegen mot Nesttun og Lagunen slik traséforslaget er vist tidligere.

Byrådet i Bergen er nå klar til å vedta oppstart av reguleringsplan for bybanestrekningen Kaigaten-Kronstad. Saken skal behandles førstkommende onsdag, 10. januar.

Det nye traséforslaget som Byrådet vil legge til grunn mellom Kaigaten og Kronstad medfører, ifølge sakspapirene, at bybanestrekningen blir 750 meter lenger enn det opprinnelige forslaget. Dette vil gi ett minutt lengre kjøretid.

Det medfører også økte kostnader for første byggetrinn med 132 millioner kroner. Samlet vil imidlertid kostnadene bli redusert med 60 millioner, ettersom den foreslåtte løsningen gjør det unødvendig å bygge bybane langs østsiden av Store Lungegårdsvann til Haukeland, slik de opprinnelige planene forutsatte.

Det fremgår også av sakspapirene at man er lettet over å slippe unna den meget kompliserte omleggingen av trafikken som man hadde blitt nødt til med bybane i dagen over Danmarksplass og gjennom Bjørnsonsgate.