Det er byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, KrF, som opplyser dette. Iversen opplyser videre at hun har invitert samferdselsminister Liv Signe Navarsete til å markere starten på det konkrete arbeidet med bybanetraséen. Men i følge departementet er det i øyeblikket usikkert om statsråden har anledning til å komme.

Anleggsarbeidene på Bybanen skulle etter planen har startet tidlig i høst. Men Bybanen ble rammet av den samme kostnadsstigningen som har rammet alle andre store samferdselsanlegg det siste halve året. Som for eks. Hardangerbroen.

Da kostnadssprekken gikk langt ut over de rammene som var fastsatt av Stortinget, måtte Bybanen inn til ny vurdering.

Tirsdag kveld avga Stortingets samferdselskomité sin innstilling om statsbudsjettet for 2008. Innstillingen medfører at Bybanen nå skal bygges med en styringsramme på 2,2 milliarder kroner, og en kostnadsramme på 2,4 milliarder.

Informasjonsrådgiver Rune Jensen på Bybanen, Rune Jensen, sier til Bergens Tidende at de nå arbeider med å lage informasjonsmateriell for det som skal skje fra og med anleggsstarten i Kaigaten.

— Kaigaten må jo stenges for busstrafikk. Bussene gjennom sentrum må kjøre Lars Hilles gate og Nygårdsgaten, og denne situasjonen regner vi med vil vare til september 2009, sier Rune Jensen.

Han legger til at trafikk til og fra eiendommer langs Kaigaten vil foregå uhindret. Det samme gjelder trafikk til og fra parkeringsplassene ved Bergen rådhus.

Diskutér saken her!