Nøyaktig hvor mye sprekken ligger an til å bli, vil ikke prosjektdirektør for Bybanen, Rune Haugsdal, si noe om.

I utgangspunktet skulle banen koste 1,7 milliarder kroner, mens det var lagt inn et risikotak på 1,9 milliarder som kan brukes etter søknad til departementet. Haugsdal medgir at begge disse rammene vil sprekke, slik at det er snakk om en prisøkning på minst i størrelsesorden 200 millioner kroner.

Starter forhandlinger

— Evaluering og forhandling på innkomne tilbud pågår nå for fullt. Følgelig vet vi ennå ikke hvor stor sprekken blir. Det vi har sett gjør at vi allerede har orientert Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Byrådet i Bergen om at heller ikke den øvre kostnadsrammen på 1,9 milliarder kroner ikke ser ut til å holde. Det innebærer at den rammen vi skulle styre etter - på 1,7 milliarder selvsagt også vil sprekke. Jeg er derfor avhengig av å få aksept for en økning av rammene før jeg kan starte arbeidet. Etter planen skulle entrepriser tildeles, og arbeidet starte i neste måned.

Ikke overrasket

— Hvordan er reaksjonene på sprekken?

— Jeg har ikke oppfattet det som om de vi har orientert er overrasket. De har registrert tilsvarende sprekk på andre anlegg, i forhold til rammer som ble lagt for to til tre år siden. Kostnadsveksten innen entreprenørfag har vært stor med den oppgangskonjunkturen vi er inne i. Dessuten har erfaringene med tunneler på Østlandet trolig medført at entreprenører har lagt inn en risikomargin. Dette vises i anbudene. Vi føler også at det å bygge en bybanetrasé er nytt for entreprenørene, slik at de velger å sikre seg mot overraskelser.

Haugsdal mener, med en rask revisjon av de økonomiske rammer, så skal tidsplanen med drift sommeren 2010 holde.

Det er Bergen kommune som er ansvarlig for utbygging av Bybanen, mens det er Hordaland fylke som skal ha ansvaret for driften av også av dette kollektivtilbudet.

BUDSJETTET SPREKKER: Bybanen blir vesentlig dyrere enn antatt.
Stadler