— Vi har ikke gjort en god nok jobb når folk ikke vet hvor de skal kjøre, sa bybanesjef Rune Haugsdal under gårsdagens møte i Bergen Næringsråd.

Haugsdal måtte spesielt svare på kritikk for mangelfull informasjon om hvordan bilister som kommer nordfra gjennom sentrum skal finne frem til Bystasjonen under gravearbeidene.

— Vår jobb er blitt å gi informasjon om Bybanen og hvor folk skal kjøre, sa senterleder Ingunn Hansen ved Bergen Storsenter.

Ifølge Hansen var informasjonen om bybaneutbyggingen god før den kom i gang.

— Men i det øyeblikket man begynner å gjøre jobben, slutter informasjonen å komme, sier hun.

— De må ikke bare si hvor det er gravearbeid, men også opplyse om alternative kjøreruter, sier Marit Warncke, som er leder for Bergen Næringsråd.

Hun synes likevel samarbeidet mellom Bybanekontoret og næringslivet har vært godt.

— Men i perioder som dette kan informasjonen aldri bli god nok. Vi vil følge utviklingen tett i tiden fremover, sier hun. @Tittel 30 pt:Bybanesjefen fikk kjeft fra næringslivet