• Jeg kan ikke se for meg at jeg ville laget løsningen på Nesttun igjen, sier bybanesjef Paul M. Nilsen.

På Nesttun går Bybanen rett gjennom gågaten, og det er to stoppesteder med kun 250 meters mellomrom.

Administrerende direktør i Bybanen, Paul M. Nilsen er ikke fornøyd med løsningen.

— Hvis hele strekningen til Flesland hadde blitt planlagt helhetlig, ville man neppe laget denne løsningen på Nesttun igjen, sier han.

Dårlig oppfølger

Traseen fra Bergen sentrum til Flesland ble planlagt i tre etapper. Det første stoppet på Nesttun var et resultat av byggetrinn én, der det da ble en fornuftig slutterminal, forteller Nilsen.

— Men å fortsette byggetrinn to gjennom gågaten, var etter mitt skjønn ingen ideell løsning, sier han.

Nilsen mener banen først og fremst burde være effektiv.

— Det er klart at banen bidrar til byutvikling, men det aller viktigste er å få til effektiv kollektivtransport. Da er det ugunstig at banen kjører i 15 kilometer i timen gjennom Nesttun, sier Nilsen.

Han er nå opptatt av at ikke en lignende løsning skal velges i Åsane.

Arkitektpsykolog Oddvar Skjæveland er også skeptisk til løsningen som er valgt på Nesttun.

- Ubrukelig

— Det er blitt et stort ubrukelig rom midt i sentrum av Nesttun. Det er utvilsomt en negativ faktor for området, sier Skjæveland.

— Jeg ser for eksempel ikke hvordan man kan arrangere Nesttundagene her nå, sier han.

Nilsen mener oppfatningene om hva Bybanen skal være har endret seg siden prosjektet startet.

— Bybanen sto ikke så sterkt i den politiske bevissthet da man planla byggetrinn én og to. Det var en kamp om det skulle bli noe av i det hele tatt, og mange så det som en seier bare at den kom til Nesttun, sier Nilsen.

- Jeg vil ikke si at man burde gjort det annerledes, fordi man gjorde det som var fornuftig ut fra situasjonen som var da. Men i ettertidens lys ser jeg at det kunne vært gjort bedre, sier han.

Hva synes du om løsningen på Nesttun? Bruk kommentarfeltet.