– Det bergenserne får er en buss på skinner, noe helt annet enn det banesystemet vi lanserte på 90-tallet, sier Jon Hamre.

Den gang var Hamre ansatt i Norges Naturvernforbund og seinere Miljøvernforbundet. Der laget han detaljerte planer for en rask bybane sørover.

Naturvernforbundets bane gikk tunnel under Haukeland Universitetssykehus og fulgte derfra flateste trase over Minde mot Fjøsanger. I stor grad bygget den på eksisterende jernbanespor.

Både bane og buss

Banen gikk mye i fjell og hadde få stopp. Tanken var å la bybanen ta de lange strekningene i høyt tempo og kombinere den med et bussnett som tråklet seg langs hovedveiene til sentrum.

Bybanen som nå skal bygges, følger hovedveien over Danmarksplass via Inndalsveien mot Slettebakken og videre til Nesttun. Banen skal erstatte bussene.

En sløyfe til Haukeland hører til et seinere byggetrinn.

Bybanen vil bruke 21 minutter til Nesttun. Hamres forstadsbane ville rukket til Flesland på den tiden.

I vinter har Hamre laget en ny bybanerapport som bygger videre på planene han la på 90-tallet. I denne rapporten viser han hvordan banen kan legges fra Flesland til Åsane ved så langt som mulig å bruke eksisterende jernbanespor og grave tunneler under sentrum.

Innspill til Stortinget

Denne rapporten sender Hamre til transport— og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

NSBs planer om flytog til Flesland, som ble presentert for komiteen onsdag, er bygget over samme lest.

– Er ikke toget bokstavelig talt gått for nye innspill nå?

– Jeg vil vise dem hva de velger bort. Dessuten vil jeg ikke ha på meg at den ferdige bybaneplanen er vår idé. Tvert imot. Da kommunen startet arbeidet med egne bybaneplaner, opplevde vi ganske fort at planleggerne vendte oss ryggen. De hadde egne ideer som skulle gjennomføres.

– Blir bybanen en suksess?

– Det kommer helt an på hvilken transportpolitikk Bergen fører. Hvis politikerne er villig til å stenge sentrum for privatbiler, kan dette gå. Hvis ikke vil folk flest foretrekke å kjøre egen bil, fordi tidsbesparelsen ved å sette seg på banen er for liten, sier Jon Hamre.