JOHN LINDEBOTTEN

— Bergen kommune har slått utvetydig fast at de tar ansvaret for driften av bybanen. Da gjenstår bare det interne arbeidet i departementet før vi kan legge saken frem for Stortinget til endelig avgjørelse, sa samferdselsminister Torild Skogsholm da hun besøkte Bergen i går.

Brevet som ble sendt fra Bergen kommune til samferdselsministeren torsdag 31. mars sørget altså for den nødvendige klarhet som Skogsholm har etterlyst.

De tre kvinnene bak bybanen er både glade og lettet.

— Det var veldig godt å få denne nyheten, selv om den var ventet. Nå kan vi endelig gå over til å konsentrere oss fullt og helt om hvordan vi skal gjennomføre dette på best mulig måte, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen, Ap.

Viktig for plansaker

— Dette var godt for alle som har jobbet med dette. Og godt for mange planer som vi har. Vi står fremfor 2. gangs behandling av flere plansaker som har tilknytning til bygging av bybanen. Det gjelder på Nesttun og på Krohnstad. Så denne avklaringen var storveies og veldig viktig, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

— Dette er en svært fornuftig løsning som gjør at alle blir fornøyd. Da kan vi gå i gang, sier byrådsleder Monica Mæland.

På spørsmål om når bybanesaken blir fremmet for Stortinget, nevner statsråden 14. mai, men uten å slå fast at saken til Stortinget den dagen.

— Først må vi i hvert fall gjøre jobben med innstillingen. Nå har vi fått avklart viktige spørsmål. Dermed er grunnlaget lagt for at vi kan gå til Stortinget med bybanen, sier Torild Skogsholm til Bergens Tidende.

3 milliarder kroner

Saken om bybanen vil trolig bli fremmet som en del av proposisjonen om utvidelse av bompengesystemet. Det skal settes opp i alt fem nye bomstasjoner, bompengeinnkrevingen skal utvides til å gjelde også alle helligdager, og den gunstigste rabatten på 50 prosent skal strammes inn til 40 prosent.

Per Steffen Myhren hos Statens vegvesen regner med at Ringveg vest også vil bli nevnt i proposisjonen.

Når denne saken har passert Stortinget før sommerferien, er dermed alt klart for prosjektering og bygging av både Ringveg vest og bybanen. Til sammen vil de to kjempeprosjektene sluke bortimot tre milliarder kroner frem til 2008/2009.

Kjør fortere

Under besøket i går ble Torild Skogsholm også informert om Bergen Parkeringsselskaps gratisbuss mellom Nøstet og Bystasjonen. Skogsholm opplyste da at hun hadde fremholdt nettopp dette som et eksempel til etterfølgelse i andre byer hun hadde besøkt.

Men mye kan ennå gjøres bedre i den bergenske kollektivtrafikken. Samferdselsministeren vil ha større fart på bussene. 20 prosent fortere burde være et passende mål. Det arbeider de med i Oslo, og det har gitt gode resultater. Oslo Sporveier har for eksempel høstet en gevinst på 100 millioner kroner, opplyste statsråden.

Følgelig kan Bergen kommune, Statens vegvesen og Hordaland fylke vente seg et brev fra samferdselsministeren med en konkret oppfordring; - nemlig å lage en plan for hvordan kollektivtrafikken i Bergen kan kjøre 20 prosent fortere enn i dag. Av mulig tiltak nevner Skogsholm grønt lys for bussene, forbedret informasjon til passasjerene om når bussen kommer, kollektivfelt og sanering av all mulig parkering der bussene skal frem.