Selskapet Multiconsult mente de tapte 20 millioner kroner på ikke å få prosjektere Bybanen til Flesland.

Multiconsult har prosjektert Bybanen fra Nesttun til Lagunen, men ble kun rangert som nummer fire da Hordaland fylkeskommune i høst holdt anbudskonkurranse om hvem som skulle få prosjektere byggetrinn 3 til Flesland. Derfor gikk de til sak mot Bybanen Utbygging på grunn av det de mener var en dårlig anbudshåndtering. Multiconsult anklaget Bybanen utbygging for å ha gjort syv feil i anbudsrunden og tilbudsevaluering. En av feilene var at de ikke evaluerte de ulike tilbudene likt.

Dette var imidlertid Bergen tingrett ikke enig i. De fant heller ikke at det var begått vesentlige feil, som kunne utløse en erstatning. I stedet ga de Hordaland fylkeskommune ved fylkesordføreren fullt medhold og tilkjente Multiconsult AS å betale motpartens saksomkostninger. Selskapet har to uker på seg til å betale de nærmere 700.000 kronene til fylkeskommunen, dersom dommen blir stående. Det er ikke kjent om Multiconsult as kommer til å anke dommen.