Til tross for at Statsbygg åpner for at Bybanen kan benytte deres tomt, har bybanekontoret valgt en løsning som er dyrere. Og som rammer en lokal bedrift hardt.


LESERNE DISKUTERER: Syng ut om Bybanen

— Her har vi 1500 kvadratmeter næringslokaler klare til utleie. Men lokalene blir ubrukelige dersom Bybanen sperrer hele inngangen vår, sier Ole Andreas Olsen, og viser oss rundt i det tomme rålokalet fra 2003/04.

Olsen leder familiebedriften Andr. Olsen AS, som i 70 år har holdt til i området. På andre siden av jernbanesporet er det Statsbygg som eier grunnen.

Opprinnelig var planen å la skinnene til Bybanens midlertidige depot på Kronstad gå over Statsbyggs tomt, men i høst fikk Olsen beskjed om at Bybanen hadde ombestemt seg. Nå skal skinnene i stedet gå ned på området som Andr. Olsen leier. Da må en av firmaets haller rives, samtidig som innkjørselen til det nybygde lagerlokalet sperres.

Forundret Statsbygg

Regiondirektør Torbjørn Nævdal i Statsbygg er forundret over Bybanens valg.

— Vi har tidligere stilt den delen av tomten til rådighet for Bybanen, og jeg regnet med at det fortsatt sto ved lag, sier Nævdal.

Han hadde ikke hørt om flyttingen av depotskinnene før BT kontaktet ham. På et møte i fjor signaliserte Bybanen at de muligens trengte litt mer areal, og det har Statsbygg stilt seg åpen til.

— Hvor mye ville det koste Bybanen å erverve Statsbygg sin grunn?

— Det er vanskelig å si. Men jeg er helt sikker på at vi kunne funnet frem til en minnelig løsning.

Må bygge ny rampe

Også Olsen undrer seg over kuvendingen fra bybanekontoret. I 2003 uttalte kontoret at Andr. Olsens nybygg ikke hadde konsekvenser i forhold til Bybanen.

— Så kommer de etterpå, når byggingen er ferdig, og endrer alt uten å gi oss beskjed. Jeg er rystet over fremgangsmåten, sier Olsen.

Han varsler at firmaet vil kreve erstatning for eventuelle tapte leieinntekter. Dessuten mener han den opprinnelige løsningen ville vært langt enklere å få til. Da ville skinnene gått i plan med jernbanetomten. Nå må Bybanen bygge en rampe fra Inndalsveien ned på depotet. I tillegg må en eksisterende jernbanebro senkes for å redusere høydeforskjellen.

— Dette må koste mangfoldige millioner å gjøre. Og alt sammen for å bygge et depot som kun er midlertidig, sier Olsen.

Når neste byggetrinn av Bybanen er ferdig (Nesttun - Lagunen), vil det nemlig bygges nytt depot på den strekningen. Da vil investeringene på Kronstad bli verdiløse.

- Dyrt å ekspropriere

Olsens advokat Ståle Eeg Nielsen har verdsatt ekstrakostnadene til rampen til 25 millioner kroner. Bybanedirektør Rune Haugsdal kan ikke bekrefte disse tallene. Han sier det er praktiske årsaker til valget som er gjort.

— Dialogen med Statsbygg har så langt ikke ført frem. De har hatt planer om å benytte arealet selv, sier Haugsdal.

Tomten, kalt Kronstad nord, er uregulert. I sør kommer den nye Høgskolen i Bergen, og Statsbygg har planlagt bolig- og næringsutvikling på den nordre delen. Skinnene ville kun tatt få meter av tomten. Haugsdal sier at en ekspropriasjon likevel ville kostet mye.

— Det er jo allment kjent at dette er kostbar grunn. Derfor er det vanskelig å si om det alternativet ville vært billigere, sier han.

Silje Katrine Robinson