Byråd Filip Rygg kunne onsdag kveld ikke svare på når byrådet legger frem saken.

— Saken kommer til å bli utsatt en måned, kanskje mer, uttaler Rygg til Bergens Tidende.

Må ta ekstra runde etter gruppemøte

På et gruppemøte tirsdag kveld vedtok Høyre at de vil legge bybanen i tunnel, samtidig som de ønsker å frede Byparken.

Dette kan bli problematisk å kombinere. I konsekvensutredningen kommer det frem at deler av byparken må graves opp i anleggsfasen, og ytterste trerekke må fjernes.

Selv avdramatiserer byrådet utsettelsen.

— Dette gjør vi for å sikre bredest mulig flertall, og for å kunne finne enbest mulig løsning, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.

Hun forteller at byrådet ønsker å lytte til de innspillene som er kommet.

— Vi bygger bybane i et hundreårsperspektiv. Det tar litt lenger tid, det eringen katastrofe.

Avviser trenering

Har dette noe med gruppemøtet igår å gjøre?

— Det er mange spørsmål knyttet til kostnader og fremdrift i denne saken.Bybanen fortjener at vi tar dette seriøst.

Men det som skjedde igår var uventet?

— I politikken må vi alltid være forberedt på det uventede og håndtere detbest mulig, sier byrådslederen.

Hun får støtte av byråd Filip Rygg.

— Vi må legge frem et forslag til Bybane som er gjennomførbart. Et komplisert trasé der vi ikke har oversikt over utfordringene er verre ennå ta seg den tid vi trenger for å finne ut av ting, sier Rygg til BA.

Opprinnelig skulle byrådet legge frem sin anbefaling før jul. Rygg kan heller ikke love at det vil skje i januar eller februar.

- En svart dag for bybanen

Rygg avviser at det er administrasjonen som har bedt om mer tid.

— Dette er en vurdering jeg selv og byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen har tatt, sier Rygg til BA.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Harald Schjelderup, stusser over byrådets handlemåte.

— Det virker som byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen og byutviklingsbyråd Filip Rygg frem til nå ikke har tatt høyde for at bybanetunnel i sentrum kan få flertall. Det er jo litt underlig. Men greit nok, i Ap skal vi behandle saken i morgen og så får vi ta det derfra, sier Schjelderup.

Også Venstre er kritiske. Gruppeleder Erlend Horn raser over avgjørelsen.

— Dette er svært dårlige nyheter,men dessverre ikke overraskende. Høyres bystyregruppe har satt byrådet sjakkmatt ved å vedta et alternativ som i beste fall koster for mye, i verste fallikke er gjennomførbart i det hele tatt. Dette er en svart dag for Bybanen.Det er vanskelig å betrakte Høyres avgjørelse i går som noe annet enn enkatastrofe for byutviklingen i Bergen, sier Horn.