Hovedforslaget til trasé vil i praksis ødelegge golfbanen, ifølge styreleder Omar Mekki i Fana Golfklubb.

— Hvis ikke vi får et alternativ med 18 hull, kan vi ikke drive golfbanen. Folk vil ikke spille på en bane som ikke følger standarden, sier Mekki.

Han sammenligner forslaget med å krympe løpebanen på Fana Stadion fra 400 til 350 meter - eller å lage svømmestadion med 45-meters basseng.

Bergen kommune behandler for tiden seks forslag til trasé for Bybanen fra Lagunen til Bergen lufthavn Flesland.

To av de seks forslagene - deriblant hovedforslaget - innebærer at banen går rett gjennom golfbanen.

  • Se traséforslagene her! (Hovedforslaget er i dag B fra Rådalen til Birkelandsskiftet, og A videre til flyplassen.) Alle som berøres har fått si sin mening om forslagene den siste tiden, inntil høringsfristen gikk ut 16. mai.

— Vi har mottatt rundt 50 innspill, deriblant et fra golfklubben, sier prosjektleder Håkon Rasmussen i Etat for plan og geodata.

De fleste av innspillene kommer fra privatpersoner som risikerer å miste eiendom.

Ikke avgjort

Alle innspillene blir tatt på alvor, forsikrer Rasmussen. Arbeidet med reguleringsplan og trasévalg vil fortsette utover sommeren og høsten, og skal også behandles av byrådet.

Bør golfbanen vike for Bybanen? Si din mening i feltet under!