Med stort flertall fastla bystyret femte og siste delstrekning av bybanetraseen fra sentrum til Nesttun. Den siste kinkige strekningen handlet om Danmarksplass-Wergeland — passasjen forbi Kronstadparken og Kanalveien.

Det siste halve året har en gruppe næringsdrivende - med Knut Galtung Døsvig i spissen - kjempet mot den foreslåtte løsningen der bybanen legger beslag på sørgående kjørefelt i Bjørnsons gate og Inndalsveien.

En stund så konflikten ut til å forsinke fremdriften for bybanen.

Nøkkelen til løsning som et bredt flertall omfavnet i går, innebærer en serie innrømmelser til de næringsdrivende. Den viktigste kom som et kompromissforslag fra Høyre:

Før arbeidet med bybanetraseen tar til, er målet å få fart på trafikken gjennom Fjøsangerveien. Helst skal dette skje ved å gjøre rundkjøringen ved Minde Alle til et toplans kryss og sende fotgjengerne ned i underganger.

Kompromisset Høyres Hans Edvard Seim la frem har ordlyden søkes gjennomført. Akkurat dette sa byråd Nils Arild Johnsen (Sp) seg fornøyd med.

— Denne formuleringen gir oss den nødvendige frihet til å forhandle med Statens vegvesen om den aktuelle strekningen, forklarte Johnsen til bystyret: - Normalt skal utbedring av Fjøsangerveien finansieres med stamveimidler. Det er lang frem før det kan skje. På denne måten kan vi finansiere disse utbedringene av Bergensprogrammet, sa byråden.

KrFs Lisbeth Iversen, som skal overta bybanen etter Johnsen, var blant de mange som priste enigheten med de næringsdrivende på Kronstad:

— Dette er en stor dag. Vi kan få bybanen på skinner igjen. Løsningen vi vedtar i dag vitner om fint samarbeid mellom næringslivet og planavdelingen, sa den påtroppende byråden.

SVs Tom Skauge var ikke like begeistret:

— Jeg beklager den særskilte vetoretten næringslivet har fått i denne saken, sa han.