• Vi er hoppende glade, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF). I går ble det klart at Bergen får godkjent planene for bybanetraseen.

Strengt tatt er ikke saken avgjort før Miljøverndepartementet har sagt sitt. Men uttalelsen fra Samferdselsdepartementet, som forelå i går, avgjør i realiteten saken. Det bekrefter Alfred Bjørlo (V), politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.

Nye veier først

Striden gjelder flere spørsmål knyttet til bybanetrassen, der Statens vegvesen fremmet innsigelse.

Vegvesenet har krevd at det blir satt som et vilkår i reguleringsplanene at Fjøsangerveien, Kanalveien, Fabrikkgaten og Minde Alle utbedres før bybanen får legge beslag på to sørgående kjørefelt i Inndalsveien og Bjørnsonsgate.

Kommunen har akseptert dette, bortsett fra for utbyggingen av krysset Fjøsangerveien/Minde Alle.

Likedan må det være et vilkår at det bygges ny Solheimsgate, før bybanen kommer og gjør det umulig for trafikken sørfra å svinge til venstre på Danmarksplass, mener vegvesenet

Samferdselsdepartementet er enig med de faktiske forhold: «Det er sterkt tilrådelig at krysset Fjøsangerveien/Minde Alle bygges ut før man beslaglegger feltene i Inndalsveien/Bjørnsons gate.» skriver departementet i sin uttalelse.

Overlater til Bergen

Departementet vil likevel ikke støtte innsigelsen. Slike lokale forhold har Bergen kommune et klart ansvar for å ta hensyn til, heter det i uttalelsen til Miljøverndepartmentet.

Heller ikke er det grunn til å gjøre Solheimsgaten til innsigelsesak, mener departementet. Solheimsgaten inngår i Bergensprogrammet og er prioritert før bybanen. Da forventer departementet at kommunen følger denne prioriteringen.

Byggestart neste år?

Byråd Lisbeth Iversen er svært glad for avklaringen som kom i går:

— Vi har vært veldig spent på utfallet av denne biten. Ble innsigelsene stående, kunne bybanen blitt utsatt i flere år. Nå har vi en godkjent løsning både for ringvei vest og bybanetraseen og kan håpe på de første bevilgningene over statsbudsjettet for neste år, sier hun til Bergens Tidende.

Går finansieringen også på skinner, blir det byggestart for bybanen i 2005.