Vegdirektør Olav Søfteland sa til Bergens Tidende onsdag kveld at han tidligere på dagen hadde undertegnet forslaget til proposisjon, som han vil anbefale til samferdselsminister Torild Skogsholm å legge frem for Stortinget.

— Men jeg kan ikke bekrefte at saken faktisk er sendt onsdag, eller om den først sendes av gårde torsdag, sier Søfteland, som onsdag ettermiddag og kveld oppholdt seg i Bergen.

Vegdirektøren legger til at innholdet i forslaget til proposisjon er unntatt offentlighet.

Det er likevel ingen hemmelighet at vegdirektøren og hans direktorat har vært svært skeptiske til at staten skal bevilge penger fra riksveibudsjettet til bybanen. Stortinget har åpnet for denne muligheten. Men Stortinget har også fastsatt som betingelse for dette at slik alternativ bruk av riksveimidler bare skal skje dersom «alternativet», i dette tilfellet bybanen, er en samfunnsøkonomisk bedre løsning enn tradisjonell satsing på vegutbygging og buss.

Derom strides de lærde. Vegdirektoratet sitt syn er at bybanen langt fra oppfyller kravene som må stilles for å få riksveimidler. Med mindre Søfteland og hans saksbehandlere har foretatt en skikkelig kuvending, er det derfor all grunn til tro at vegdirektøren anbefaler samferdselsminister Torild Skogsholm å vende tommelen ned for bybanen til fordel for satsing på busser.

Like iherdig som Vegdirektoratet har kritisert bybanen, har imidlertid Torild Skogsholm fremhevet de positive sidene ved et skinnegående kollektivsystem i Bergen. Skogsholm må dermed veie sin politiske overbevisning mot Vegdirektoratets faglige tyngde.